Category Archives: Nyheder

Ny butik fyldte naturligt meget på årets generalforsamling

Sdr. Felding Brugsforening afholdte onsdag aften den årlige generalforsamling og ca. 125 medlemmer var mødt op og deltog aktivt i generalforsamlingen.
I sin beretning kom formanden Lars Svane ind på de mange aktiviter der har været i det forløbne år, f.eks. åbent hus i forbindelse med sidste års generalforsamling, rejsegilde og indvielse i august.
Det har også været et arbejdskrævende år for både bestyrelse og personale med at få det hele til at lykkes. Og det har været en succes, tidsplan og budget har i det store og hele holdt, hvilket ikke er det normale ved så store projekter, og Sdr. Felding har nu en meget større butik og en af de mest moderne butikker i Dagli`Brugs kæden. Det skal dog siges at der har været nogle tekniske opstarts problemer med dele af den ny teknik.
Fremadrettet betyder det at den gæld, der er opbygget i forhold til den nye butik, ….

THUNE GOLF / GOLFNETWORK DENMARK turneringen.

Flot vejr betyder som regel flot golf – og dermed også høje scores i de enkelte rækker. Og det var da også sådan da 72 medlemmer slog bolden ud søndag 7/4 kl. 9.00. Hvis man ville gøre sig forhåbninger om at vinde, skulle ens handicap forbedres.
Tillykke til vinderne. Godt gået!

Vindere og resultater -ThuneGolf

Forældre fra Sdr. Felding var til demonstration i Herning

  
Modtaget fra Dorthe Kristensen og Mette Lomholt
Lørdag d 6/4 mødte forældre og børn op på hallens p plads og sammen kørte vi i flok til Herning hvor vi stimlede sammen med en MASSE andre bekymrede forældre/bedsteforældre. Det var en dejlig solskinsdag hvor man blev helt rørt over et fælleskab folk imellem. Der var talere og underholdning for børnene. En far var en af talerne og han sagde det’ så fint.. “Jeg er SÅ træt af at der ikke er nogen der vil tage ansvaret”..!!!
Dagen for, at vise vores bekymring for vores børn hverdag kunne udtrykkes lørdag. Vi er glade for at nogle forældre havde lyst og engagementet til at deltage, at stå sammen på en dag hvor fokus var på børnene, pædagogerne og forældrene, over hele landet og glemme weekendens pligter for nogle få timer. Det hele gav mening- og vi håber meget på at en så stor landsdækkende demonstration vil sætte bare en lille smugle pres på for lidt bedre normeringer for vores alle sammens børn.
Mange mange tak til alle jer der har hjulpet og deltaget på en’ eller anden måde. Mvh. Dorthe og Mette

Åbningsturnering i Åskov Golfklub

Modtager fra Åskov Golfklub
Hele 91 deltog i Åskov Golfklubs Carlsberg åbningsturnering søndag d. 31. marts og det i flot solskin om end lidt kølig.
Dagen startede med flaghejsning for at tydeliggøre sæsonstarten. Klubben bød på en lille dram til at varme sig på inden runden, samtidig med at formanden bød velkommen og holdte årets åbningstale til de fremmødte.
Klik under her og se resultater og vindere

Præstefrue i Sdr. Felding igennem godt 37 år

Skrevet af Grethe Kamstrup
Ester Korsgaard Villekjær er født den 26. januar 1951 i Vestervig Thy. Hun voksede op på en gård sammen med en ældre søster Karen Galsgaard. Deres far døde i 2001 og moderen i en alder af 92 år 2018.
Efter endt realeksamen i Vestervig, rejste Ester til Herning og gik på handelsskole, hvorefter hun tog en kontoruddannelse i Viborg.  Hun ville egentlig gerne havde været på gymnasiet, men tog efter endt uddannelse, studentereksamen på “Rønde Kursus”
Her mødte hun Orla Villekjær, som efter endt uddannelse i Sparekassen i Silkeborg, også havde ønske om, at tage en studentereksamen.
Ester studerede Kristendomskundskab og Orla læste Teologi.
I 1974 giftede parret sig, og i 1975 blev …..

Fantastisk opbakning til arbejdsdag i og omkring Hallen

Modtaget fra Nicolai Christensen formand for Sdr. Felding Hallen
Op mod 40 frivillige mødte op med godt humør og ærmerne smøget op.
Bestyrelsen havde inviteret de lokale til arbejdsdag, hvor der også blev tid til hygge med snak, kage og aftensmad. Der blev knoglet både inde og ude med opgaver af forskellig art, bl.a. blev skrænten ned mod parkeringspladsen luget, stakit og belægning udbedret, nye udendørs borde og bænke samlet og opsat og meget mere.
Det er vigtigt med en velfungerende hal og det gør en stor forskel, at vi har de frivillige, der hjælper til, siger formand Nicolai Christensen, der sammen med den øvrige bestyrelsen
vil arbejde for gode sociale rammer for »Hallens venner«, som den frivillige-flok bliver kaldt.
Flere af de fremmødte gav udtryk for at de …..

Generalforsamling i Foreningen Præsteskoven – Halmhuset.

Modtaget fra Henrik Nissen
Året 2018 var et godt år for Halmhuset, med en lille stigning i udlejning og fremgang i medlemstallet. Dog har  man været udsat for hærværk, med maling på bålhuset og og stenkast mod ruder.
Der har i året været to  arbejdsaftener, hvor der bliver gjort rent og vedligeholdt på huset og pladsen. Næste arbejdsaften er torsdag d. 2. maj, kl. 16.30.
Legepladsen bliver flittigt benyttet og har ikke været udsat for hærværk.
Læs også referat fra mødet og se flere billeder.

Opgravning i midtbyen

Som det ses på billedet er dele af vejen gravet op i Søndergade udfor Aahuset. Og det er Sdr. Felding Vandværk der er igang med at udskifte noget af deres rørføring og tre haner, som lå ude under asfalten.
Og ellers så er tømmermester Birger Søndergaard igang med en total renovering af Aahuset, som han købte for et par måneder siden. Når han er færdig med huset vil der være to lejligheder, som skal lejes ud. Det er rigtig godt at det er en håndværker der har købt huset og sætter det istand, da huset er en af byens perler, som dermed bliver forskønnet og bevaret.
Se flere billeder

IKKE ACCEPTABEL ADFÆRD PÅ KIRKEGÅRDEN

Motaget fra Sdr. Felding Menighedsrådet
Vi har desværre flere gange oplevet, at nogle få unge mennesker har brugt toilettet på kirkegården i de sene aftentimer som opholds- og rygelokale. Det har medført, at der er hevet et skilt ned og toilettet mildt sagt ikke er efterladt særligt pænt.
Derfor er vi desværre nødt til at aflåse toiletterne for offentlig benyttelse. Toiletterne vil dog være til rådighed i kirkegårdspersonalets arbejdstid samt ved kirkelige handlinger.

Fælleskørsel for demonstration i Herning om minimumsnomeringer

Modtaget fra Dorthe Kristensen – dagplejemor.
Der er en demonstration i Herning for minimums normeringer i vores daginstitutioner lørdag d 6. april kl 13 med mødested på markedspladsen.
Vi er to forældre som har har valgt at gå aktivt ind i den her sag og derfor har vi opfordret alle til at deltage. For at man ikke står der alene, mødes vi ved Det Legende Hus i Sdr Felding kl 12 og kører sammen derfra.
Vi vil jo selvfølgelig gerne have rigtig mange der støtter op om demonstrationen og møder op.