Category Archives: Nyheder

Røde Kors indsamling på søndag d. 6. oktober

Modelfoto

Modtaget fra Røde Kors Aaskov v. Ulla Blok
I år har Røde Kors gang i et nyt initiativ m henblik på at få nye indsamlere.
Formand Tina Poder har været gæst hos de ældste elever på Sdr Felding skole m henblik på, at hverve nye indsamlere.
Det er lykkedes og også Sdr Feldings efterskoles elever deltager.
Derudover deltager mangeårige trofaste indsamlere, så alt tyder på en god dag på søndag.
Årets tema er hjemløse, uanset om det er danske hjemløse eller akut ramte rundt omkring i verden.
Vi håber I vil tage godt imod indsamlerne søndag 6 okt.

Budgetforlig indgået i Herning Kommune

Indlæg modtaget fra Dorte West
Der er i dag indgået budgetforlig for 2020 i Herning Kommune mellem 28 ud af 31 byrådsmedlemmer på tværs af 8 partier og en løsgænger. Der har været et bredt ønske om at prioritere de bløde værdier, hvilket også afspejler sig i de beslutninger, der er blevet truffet.
Jeg vil trække nogle af beslutningerne fra forliget frem, men ellers kan hele forligsteksten findes på kommunens hjemmeside.
Først og fremmest blev et lokalt ønske opfyldt, da der blev bevilget 500.000 kr i 2022 til lys på cykelstien fra Sdr. Felding Efterskole og ned til hallen. Det vil gøre det mere trygt for eleverne at cykle turen i den mørke tid af året.
Der afsættes 250.000 kr i 2020 til arbejdet med Nationalpark Skjern Å. Midlerne skal bruges på …..

Grafitti på døre og vægge i privat hus

På Nørre Alle har et hus som er ejet af Holger Madsen, i sidste uge været udsat for at en person har været inde i huset og lavet en tegning på en dør og gået videre ind i en lukket have, hvor der er spraymalet på en af murerne.
Holger har meldt det til politiet, som har været der og lavet en rapport, hvor de også fandt sprayflasken, som de tog med for at undersøge for fingeraftryk. Holger mener selv det er drengestreger, men har ingen ide om hvorfor det er blevet gjort lige på hans hus.

En meget besøgt golfklub

Åskov Golfklub har nu eksisteret i 27 år, og er med i gennemsnit 70 – 80 besøgende spillere hver dag året rundt, en populær golfklub. Og det er både lokale spillere og mange gæstespillere udefra.
Arealet er på 40 ha. lejet jord, med en 18 hullers bane, og da den ligger på sandjord er det muligt at benytte banen året rundt. Der er pt. 560 medlemmer, hvilket er en lille nedgang fra de omkring 600 der var sidste år, og derfor arbejdes der hårdt på at synliggøre og ….

Nu er den gamle jernbanebro løftet ind på land


Kæmpe kran løftede stille og roligt jernbanebroen ind på land, hvor den i den kommende tid vil blive skåret op og kørt væk. Jernbanebroen vejer omkring 60 tons og har en spændvidde på ca. 28 meter.  Se flere billeder ved at trykke på “Læs mere”

Hvorfor skal den gamle jernbanebro nedtages

Foto: Diana Tischler 2014

Der har på Facebook siden “Hjælp hinanden i Sønder Felding” de sidste par dage været en del indlæg og kommentarer omkring nedtagningen af den gamle jernbanebro øst for Vardevejen.
I lokalrådet arbejdede vi i 2016 med ideer til at bevare den gamle bro i anledning af at det i 2017 ville være 100 år siden den blev sat op. Vi fik sammen med Herning Kommune, som er ejer af broen, rådgivningsfirmaet Atkins til at udarbejde en rapport om broens tilstand og hvad det ville koste at istandsætte broen. I følge denne rapport, ville det koste omkring 5 mio. kr. at istandsætte broen, efterfølgende fik vi lavet en fondsansøgning til A.P. Møllers fond, desværre uden held.
I lokalrådet besluttede vi at vi ikke ville arbejde videre med bevarelse af broen, da vi syntes broen ligger lidt afsides og ikke var ret meget benyttet og hvis kommunen skulle bruge 5 mio kr. på infrastruktur i Sdr. Felding kunne de bruges bedre andre steder.
Fundamentet til broen bliver ikke fjernet, hvorfor der er mulighed for at bygge en noget mindre bro til cyklister og gående.
Broen bliver nedtaget i eftermiddag.
Se Atkins rapport her

Fyraftensmøde om stoffer og tyverier i Sdr. Felding

Stort fremmøde på skolen, til møde om hash, stoffer og tyverier i Sdr. Felding. På mødet fortalte Henrik Jensen, som er skolens SSP – kontaktperson, om hvordan flere unge kommer i kontakt med ulovlige stoffer i byen, og hvordan de i samarbejde med politiet prøver at opklarer hvor det er de unge køber stofferne og hvem der sælger dem. Men det er også vigtig at modvirke at de unge begynder at ryge, da det er erfaringen at det hovedsageligt er dem der ryger der går videre med hash og stoffer. Desuden er det vigtig at få begrænset indtagelsen af alkohol hos de …..

Danseaften i Det Legende Hus

Sdr. Felding Kulturforening har arrangeret caféaften hvert forår og hvert efterår i en årrække. Denne gang er det 4. oktober kl. 18.00, først på aftenen er der spisning, hvor der er mad fra Klods Hans, hvorefter der er dans. I de fem år, jeg har været med i bestyrelsen, har vi haft to musikere, som er kommet hos os på skift. I år har vi i stedet spurgt Jens Sandager om at spille for os her i efteråret. Det glæder vi os til. Selv om det oftest er seniorgenerationen, der deltager i caféaftenerne, så vil vi meget gerne modtage danseglade yngre mennesker også. I år er det blevet sådan, at der kun er en uge mellem halballet i Det Legende Hus og vores arrangement. Alligevel håber vi på mange deltagere til caféaften. Måske kan det være en fordel, at vi altid slutter kl. 23.00.

Klubmesterskaberne 2019 i Åskov Golfklub

Berthel Vestergaard, Erik Krog Jensen, Dennis Thomsen, Charlotte Balle Strand, Preben Strand og Marianne Brændstrup

Modtaget fra Åskov Golfklub
På trods af tidspunktet i september, var vejret helt enestående – flot
solskinsvejr og uden nævneværdig vind.
Der blev spillet slagspil uden handicap, således de spillere, som i de enkelte
rækker, havde brugt det færreste antal slag blev mester.
Desuden blev nettovinderen – under forudsætning af tilstedeværelse –
belønnet med en lille vingave.
51 spillere fordelt i 6 rækker deltog.

Borgmester vil stoppe salg af stoffer i skolegården

Fra TV Midt-Vest
Hernings kommune går nu til kamp mod salg af euforiserende stoffer i kommunens skolegårde og på parkeringspladser
Lokale beboere oplever lige nu et stigende salg af narko fra skolegårde og parkeringspladser.
Politiet og kommunen opruster nu i kampen mod stofferne i Herning Kommune.
For alle børn og unge i Herning, skal det være et sikkert og trygt sted at vokse op.
Lars Krarup, borgmester, Venstre, Herning Kommune
Læs også om møde på Sdr. Felding skole onsdag
Det sker efter at flere bekymrede borgere har henvendt sig til kommunen. Især de mindre byer i Herning Kommune oplever lige nu et stigende salg af stoffer og mere uro, end de plejer.
Læs hele TV Midtvest indlæg her