Monthly Archives: april 2018

Sognepræst Orla Villekjær stopper i Troldhede og Sdr. Felding Sogne

Fra Ugeposten´s Facebookside
Og det er om godt ét år. Han har af biskop Henrik Stubkjær i Viborg efter ansøgning fået bevilliget afsked med pension med udgangen af juli måned 2019.
Orla Villekjær har aftalt med provst Kirsten Thyssen, at der afholdes ferie i perioden m
udgangen af april måned 2019, hvor han og Esther flytter ind i deres lejlighed i Århus.

Imorgen mandag kan du møde Jannie og Pia i Lægehuset

Tillykke til konfirmanderne i Sdr. Felding

På billederne ses de konfirmander der blev konfirmeret kl. 9

Dalende medlemstal til Dagmar Bio´s filmklub

Ved generalforsamlingen i Dagmar Bio´s Filmklub kunne formanden berette at der desværre har været lidt færre medlemmer i 2017 end tidligere. Til gengæld har der været overskud ved fremvisning af Dox Bio film, så det pyntede lidt på regnskabet.
I det forløbne år har Dagmar Bio også fået en ny flot hjemmeside, som Elin Støttrup og Anna-Mette Fjord Kristensen har stået for.
Regnskabet viste et overskud på 8.800 Kr., og ved valget til bestyrelsen var der genvalg af Aksel Hostrup og Dorte West. Bestyrelsen består derfor forsat af Leif Jørgensen, Dorte West, Kirsten Merrild, Elin Støttrup og Aksel Hostrup.
Efter generalforsamling blev vist filmen “Du forsvinder”, en meget stærk film om et ægtepars krise.
Formandens beretning kan læses her

 

 

Så er der atter dokumentarfilm fra DOXBIO i Dagmar Bio

Den næste film, der vises i vores lille hyggelige biograf, er dokumentarfilmen om fagbevægelsens stærke kvinde “HJERTER DAME” af Hansen & Pedersen Film.
Kort om filmen:
HJERTER DAME er en film om en af de mest magtfulde kvinder i Danmark.
For første gang nogensinde har en kvinde sat sig i spidsen for den samlede danske arbejderbevægelse. Filmen følger den tidligere kontorassistent Lizette Risgaard fra hun bliver valgt som formand for LO og dermed for knap 1 million lønmodtagere i Danmark.
De sidste tyve år har LO oplevet medlemsflugt og ….

Værktøj stjålet fra hus under opførelse

Fra Brandebladet er modtaget:
I perioden fra fredag middag til mandag morgen har der været indbrud i et nybygget prøvehus på Præsteskoven i Sdr. Felding. En lås i husets hoveddør er brudt op, og der er spor efter færden over hele huset. Ved indbruddet er der stjålet værktøj, og det samme er der fra den håndværkertrailer, der stod parkeret udenfor huset, som også er blevet brækket op. Hvor meget værktøj, der er stjålet, er ikke endeligt opgjort.

Ny gang- og cykelsti på Præstebakken og Præstevænget

Her i foråret har Herning Kommune etableret en ny flot sti, der går mellem Halmhuset og Mågevej lige syd for Skjernvej. I Lokalrådet er vi meget tilfredse med gennemførelsen af den nye sti, da det har været et ønske igennem de sidste 2 – 3 år.

Sdr. Felding Kulturforening havde generalforsamling før påske

Her kunne formand Lene Schmidt fortælle om et aktivt år med god tilslutning til foreningens arrangementer. Ved valget til bestyrelsen havde Christian Mølsted valgt at forlade bestyrelsen efter at have været foreningens kasserer i en årrække. På valg var også Lene Schmidt, som blev genvalgt. Desuden blev Ulla Kristensen og Chresten Jensen nyvalgt til bestyrelsen. På den måde tæller bestyrelsen nu fem medlemmer. Ved det første bestyrelsesmøde blev posterne i bestyrelsen fordelt således: Formand er Lene Schmidt, kasserer er Leif Nielsen, sekretær er Mette Hostrup, menig medlem er Ulla Kristensen og Chresten Jensen.

Læs referat fra generalforsamlingen

Læs formandens beretning

Affaldsindsamling i Sdr. Felding

Uønskede skolegæster

Fra Brandbladet har vi mødtaget:
Tidligt torsdag morgen har der været uønsket besøg på Sdr. Felding Skole. Uønskede skolegæster
Tidligt torsdag morgen har der været uønsket besøg på Sdr. Felding Skole. Et vindue til et mødelokale er blevet brudt op, og der er spor efter færden i flere lokaler, men man kunne ikke umiddelbart konstatere, om der var stjålet noget fra stedet.
Tyverialarmen blev udløst kl. 6, og politiet modtog anmeldelsen om indbruddet kl. 6.50.