Ny præst i et sogn og et land der er nedlukket

Bibi, Aija, Anton og Samuel, foto taget 1. juni 2020

Noget af det som Samuel Sandegaard Høeg var tiltrukket af ved Sdr. Felding Sogn, da han skulle søge stillingen som præst, var at der var en god opbakning til kirkegang i Sdr. Felding, og at han ikke skulle betjene 4 kirker med stor geografisk spredning, som det var tilfældet med Arnborg, Fasterholt, Bording og Christianshede. Det betød også meget at han blev spurgt om ikke han kunne tænke sig at søge embedet i Sdr. Felding.
På spørgsmålet om der er noget der har overrasket ham ved at komme til Sdr. Felding, kan Samuel …

ikke umiddelbart komme i tanke om noget. Og dog, og det er at i en corona tid, med megen nedlukning er det svært at komme til at lære ret mange at kende, derfor glæder han sig også rigtig meget til tiden efter corona, hvor der ikke er færre eller ingen restriktioner og hvor det er muligt at komme tæt på sin menighed og lokalsamfundet.
Familien er glade for at være flyttet til Sdr. Felding og bo i den nyrenoverede præstebolig med en dejlig stor have. Dog kan børnene godt savne deres kammerater i Arnborg, og især nu hvor nedlukningen gør det lidt svært at finde nye kammerater.
Samuels kone Bibi, som arbejder ved den Kristelig fagforening Krifa, arbejder pga. coronaen hjemmefra, og de to børn Aija på 7 år og Anton på fire er også hjemme, hvorfor Samuel derfor også har ”job” med pasning af børnene. Bibi og Samuel blev gift i 2012.
Samuel boede de første ni år af sit liv i Surinam i Sydamerika, hvor forældrene var udstationeret som missionærer for Luthersk Mission, faderen var diakon mens moderen var sygeplejerske, og begge ønskede at udbrede det kristne budskab. I 1989 flyttede de hjem til Danmark.
Som ung overvejede Samuel at gå på seminarium og tage læreruddannelsen, men fik dog ikke indsendt sin ansøgning og i stedet valgte han efter et 10 måneders højskoleophold på Luthersk Missions Højskole i Hillerød, at starte på teologistudiet i Århus.
Efter endt uddannelse blev han i 2009 præst i Horsens Valgmenighed, som er en del af Dansk Oase. Men efter 4 år ville Samuel gerne videre og prøve kræfter i den Danske Folkekirke og søgte og fik præstegerningen i Arnborg, Fasterholt, Bording og Christianshede med præstebolig i Arnborg, hvor han og familien var i 6 år.
Samuel vil gerne kendes for at være præst for alle uanset hvilken kristen retning medlemmerne af folkekirken har. Samuel vil gerne kendes for at han ikke enten tænker for ringe om sig selv og heller ikke for godt om sig selv, og husker at kigge væk fra sig selv og fokuserer på sine medmennesker. Vil også gerne kendes for at være god til at bringe det kristne budskab videre.
Når kirken ikke er helt nedlukket, som ved nedlukning i marts 2020, ser Samuel det som at politikerne anerkender kirkens vigtige rolle for borgerne, kirken er et sted at mødes og har en rolle at spille som forkynder af evangeliet om Jesus og om næstekærlighed.
Konfirmandundervisningen foregår over mail, hvor Samuel stiller nogle opgaver som eleverne skal svare på, og det er ikke så optimalt, som den direkte kontakt, hvor de mødes ansigt til ansigt i et lokale.
Gudstjeneste er stadig muligt, dog kun for 16 fremmødte i kirken, plus præst og kirkesanger organist m.fl. Dertil kommer at gudstjenesten bliver live-streamet, så det er muligt samtidigt at se den i sognehuset eller hjemme. Lovsangsgudstjeneste og gudstjeneste på plejehjemmet er indtil videre sat på pause, mens spaghettigudstjeneste foregår on-line og uden spaghetti.
Barnedåb og vielser er der meget få af i denne tid. Ved begravelser må der være 16 i kirken og der må være 14 ved live-streaming i Sognehuset, mens der på kirkegården ved begravelsen må være op til 50 personer.
Samuel vil gerne opfordre alle der har noget på hjerte om at henvende sig, da han egentlig har god tid og gerne vil i kontakt med flere i denne nedlukningstid.