Snart afsked med Sdr. Felding

Allan og Dorte West

Dorte og Allan West tager her i næste måned afsked med Sdr. Felding, efter at havde boet her siden 1999. Børnene er allerede taget afsted, Emilie tidligere, mens Thomas og Simon er flyttet hjemmefra her i januar. Og i deres hus er der mange flyttekasser der skal fyldes op inden de flytter til Herning i midten af februar.
Familien flyttede til Sdr. Felding efter at have boet på Thurø ved Svendborg, og en væsentlig årsag var for at komme tættere på Dortes forældre i Snejbjerg, så de kunne være mere sammen med …

deres små børnebørn og passe dem ind imellem.
Men det skulle også være et sted hvor Allan nemt kunne komme ud i naturen og gå på jagt og fiske, der skulle ikke være for langt til et arbejde som sygeplejerske og for Dorte skulle det være muligt indenfor en rimelig afstand at finde et undervisningsjob.
De har været rigtig glade for at bo i Sdr. Felding og har fået gode naboer og mange venner i byen. Åparken var nybygget og derfor boede der mange børnefamilier i kvarteret, og dermed var der også legekammerater tæt på og det var et trygt sted at bo, hvor man kendte hinanden og udviste stor omsorg for hinandens børn.
Og det er også det de vil komme til at savne, når de flytter fra byen og til Gullestrup ved Herning. Der bliver længere til vennekredsen i Sdr. Felding, og de skal vende sig til at der ikke er en masse de kender når man f.eks. går ud og handler dagligvarer. Og for Allan bliver der også længere til fiskeri i Skjern Å, samt til møder i lystfisker- og jagtforening, som han stadig vil være aktivt bestyrelsesmedlem i.
I lokalrådet vil vi savne Dorte, det har været en fornøjelse at samarbejde med Dorte i de omkring 10 år Dorte har været med i lokalrådet. Dorte har igennem alle årene og i mange sammenhænge ydet en stor indsats for Sdr. Felding, så tak for din indsats og din fantastiske måde at være på.
På spørgsmålet om der kan lægges flere beslutninger og økonomi ud i Centerbyerne, svarer Dorte at hun synes det fungerer godt med den måde det fungerer på i dag, nemlig at de penge kommunen bevilger til lokalområder, skal var projektmidler, som f.eks. byforskønnelsesmidler, hvor forvaltningen og politikere i samarbejde med lokale borgere udarbejder planer for og udførelsen af byforskønnelse. Og her mener Dorte at det er vigtigt at have en lokal politiker, der kan hjælpe med at der kommer lokal udvikling, som f.eks. bygning af en vuggestue, haludvidelse, hjælp til etableringen af Dagmar Bio og her sidst med etableringen af en asfalteret sti fra efterskolen til Sdr. Felding.
Tendensen med affolkning af landdistrikterne, som ses de fleste steder i verden, hvor de unge søger mod storbyerne, kan være svær at ændre, men kan efter Dortes mening ændres noget ved at der aktive er borgere i de mindre byer og at der bliver sørget for at der er attraktive byggegrunde lokalt.
Dorte ser det også som en fordel at regionerne ikke blev nedlagt som Lars Løkkes regering lagde op til, fordi det er vigtigt med folkevalgte ledelser, så flere bliver inddraget i beslutningerne, regionerne er dog ikke perfekte og der kan være udfordringer mellem regionen og kommunerne.
Dorte vil gerne som kommende borgmester fortsætte det brede samarbejde med forligspartierne, sikre god dialog og insistere på ordentlighed i byrådsarbejdet.
Hvad er Herning ånden?
Det er et stærkt samarbejde mellem politikere, forvaltning, erhvervsliv og borgere, hvor man trækker i samme retning og tør tænke ud af boksen, svarer Dorte.
Dorte vil også gerne forsætte udviklingen af Herning som studie by, hvor der trækkes flere uddannelser til Herning, især erhvervsuddannelse, men f.eks. et lærerseminarium kunne også være fint.
Og måske kan sygehusgrunden tæt på bymidten blive et sted hvor nye uddannelser kommer til at ligge. Lige nu er er der nedsat en gruppe af rektorer og bestyrelsesformænd m.fl. fra div. uddannelser, der skal komme med forslag til et studiemiljø i bymidten.
Mht. Bæredygtig udvikling vil kommunen gerne leve op til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er oprettet et center for bæredygtig udvikling kaldet ”Bæredygtig Herning” som sidste efterår ansatte Thea Lyng Thomsen som direktør.
Det bliver spændende at følge udviklingen i kommunen, og ikke mindst at følge ”vores” Dorte i årene fremover.

I en kommentar til ovenstående skriver Dorte:
Det er underligt at skulle flytte midt i en nedlukning af landet, da jeg føler at vi flytter uden rigtigt at kunne få sagt farvel til alle i Sdr. Felding. Men jeg vælger at betragte det som et “på gensyn” istedet for et farvel, da vi fortsat vil komme til Sdr. Felding i forskellige sammenhænge. Så tro ikke at I slipper for os. 😀
Kh. Dorte