Ny bog om ejendomme og gårde på Sdr. Felding Sønderland

I denne spændende bog kan man se historiske billeder af alle de mere end 100 ejendomme og gårde der ligger på Sdr. Felding Sønderland, ligesom der er oplysninger om hvem der har ejet dem igennem tiden.
Det er Leif Jørgensen der har været den drivende kraft i indsamling og opsætning af bogen, med råd, vejledning og korrekturlæsning af Aksel Hostrup, Erling Andreasen og Jens Kristensen.

Frem til midten af det af 1800-tallet var den overvejende del af Sønderlandet ubeboet, med store hede- og ….

mosearealer og jordens bonitet var sammenliget med Nørrelandet ringe. Når man ser på området i dag, kan man se at der er sket en rivende udvikling i de sidste 170 år, med opdyrkning og bosætning. En udvikling der nok ligner de fleste andre områder i Vestjylland. Det passer udmærket med ordene: Hvad udadtil tabes skal indadtil vindes. Og med den store befolkningsvækst før og efter 1900, blev de store hede og mose områder opdyrket og beboet.

En flot og interessant bog udgivet af Lokalhistorisk Forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge.
Bogen kan nu hentes hos Leif Jørgensen, Tømmergården 14, Sdr. Felding mod at betale
kontingentet på kr. 150 for ægtepar og kr. 75 for enlige (kontant eller MobilePay).
Ring til Leif på nr. 21 76 45 85 for at aftale tidspunkt for afhentning.

Den gratis bog skulle have været udleveret til medlemmerne på generalforsamlingen i februar.
Desværre tyder det ikke på, at vi kan afholde generalforsamling foreløbig, udtaler Leif Jørgensen.