50 års fødselsdag – Sdr. Felding Hallen – Det Legende Hus

Nicolai Christensen foran halindgangen

Jubilæums skrift modtaget fra hallens formand Nicolai Christensen
Byens samlingssted – hvor byens børn, unge og ældre kan samles omkring kultur, sport og samvær fylder 50 år. Nærmere bestemt lørdag den 20. marts 2021. Hjertelig tillykke til Sdr. Felding og Sdr. Felding Hallen.
Det er svært at forestille sig en tid og nærmere bestemt Sdr. Felding uden en hal eller mange af de faciliteter vi i dag har til rådighed, men det var situationen hvis vi spoler tiden mere en 50 år tilbage.
I slut 60’erne blev der opført mange …

haller i Danmark og også i Sdr. Felding begyndte snakken og behovet for en hal at melde sig.
Allerede i midten af 1960-erne var der tanker fremme om at der skulle bygges en idrætshal i Sdr. Felding, og der kom rigtig gang i planerne, da Sdr. Felding Centralskole i 1968 stod overfor en større udvidelse, bl.a. en projektering af en ny gymnastiksal, der ville koste en halv mio. kr.

I 1968 blev der nedsat en initiativ-udvalg bestående af – Aksel Bakkegaard Olesen, Chr. Jessen, Peter H. Olesen, Laurits Jensen, Herbert Pløger, Henrik Søholm og Albert Petersen, som udarbejdede første skitser/planer for opførslen af Sdr. Felding Hallen.

Den 19. november 1968 blev der nedsat et egentlig hal-udvalg som skulle realisere planerne, bestående af Richard Rohde Nielsen, Anders Johnsen, Peter Olsen, Richard Gårdsvig, Chr. Andersen og Svend Pedersen. Gruppen igangsatte indsamlingen og udformede de første vedtægter for Hallen. Indsamlingen sluttede den 12. marts – hvor i alt kr. 325.000 blev opnået.

Den 17. marts 1969 blev der afholdt stiftende generalforsamling og valgt en bestyrelse ud af repræsentantskabet på 28 personer.  Hallens første bestyrelse bestod af Anders Johnsen (formand) Svend Pedersen, Peter Olsen, Martin Arnbjerg, Otto Tannebæk, Knud Pedersen og Olav B. Ipsen.

Arkitekt Skovbo (Ølgod) fik opgaven og udarbejdede tegninger og et forslag til en hal på 2600 kvm til en pris på ca. 1,1 mio kr.

Halbyggeriet blev igangsat 1. august 1969 og afsluttet i oktober 1970. Nettoprisen for det samlede byggeri blev næsten dobbelt så dyrt som budgetteret, men hallen blev færdigbygget og klar til at blive taget i brug. Den officielle åbning var lørdag d. 20. marts 1971, hvor forhenværende Sognerådsformand Gdr. Hans Frederik Jensen Sdr. Felding, foretog indvielsen.
Første inspektørpar blev ansat 1. juni 1970 og valget fald på Inger og Hans Bruun blandt 64 ansøgere. Og det blev starten på en masse dejlige år med sport og aktiviteter i hallen.

I alt har der været 8 forskellige halinspektører og seneste skud på stammen er Bruno Knudsen der tiltrådte pr. 1. september 2020 efter mere end 21 år med Henning Knudsen som ansvarlig.
Med tiden og øgede brugere af hallen, samtidig med at Sdr. Felding fik sin egen efterskole, blev der opstartet nye initiativer på udvidelse af hallen. Ideèn om ”Det Legende Hus” blev skabt. Et fællesskab, hvor Hallen og Kulturhuset skulle samles under samme tag. Efter et kæmpe forarbejde, af mange frivillige, politisk opbakning og endnu en stor økonomisk indsamling iblandt byens og oplandets borgere, stod udvidelsen af Sdr. Felding Hallen færdig i 2016. Et nyt og flot byggeri, tæt på daginstitution og skole, som midtpunkt og vigtigt samlingspunkt for byen.

Stor tak til de mange der gjorde udvidelsen muligt, herunder hallens byggeudvalg ved Jens Udbye, Mogens Nielsen, Johnie Larsen, Helle Kjærsig, Vagn Andersen, Valdemar Søndergaard og Gert Nedergaard m.fl.

Sdr. Felding Hallen – ”Det legende Hus” danner fortsat rammen om en kæmpe vifte af både aktiviteter og sportsgrene, men også flere kulturelle og sociale arrangementer finder nu sted i huset.

Stedet har i dag, ud over hallen, både kultursal med produktionskøkken, café, multisal med springgrav, spejlsal, motionscenter, squashbaner, motorik bane og meget mere.

Selv om rammerne og mulighederne i hallen efter udvidelsen i 2016 er blevet større og flere, er hallen helt fra start blevet anvendt til mange forskellige formål.

I 1973 under energikrisen startede gadefodbolden op i hallen og udviklede sig til en mindre folkefest for byen – til stor morskab og hygge for mange. Af andre tilbagevendende arrangementer kan nævnes Nytårs Cup – indendørs fodboldstævne, håndboldstævner, badminton stævner, gymnastikopvisning, folkedanser stævner, julemesse og meget, meget mere.

Hallen er også blevet brugt til større halfester (bal) – i 70’erne næsten hver måned for i 80 og 90’erne at blive reduceret til 4 fester om året – den største nok 2. jule dag, hvor byens borgere blev inviteret til julebal. Store bands har besøgt Sdr. Felding Hallen over tid, hvem husker ikke Bamses Venner, Tøsedrengene, John Mogensen, Allan Mortensen og ikke mindst Boney M. Det var ikke unormalt at op til 800-1.000 festglade mennesker deltog i disse glade fester.

Det er oftest frivillige og forskellige foreninger der har stået bag disse mange halballer i tidens løb, ofte med det formål at samle penge ind enten til hallen eller til de forskellige foreninger. Denne tradition er heldigvis fortsat helt frem til nu, hvor der allerede er planlagt en stor 50 års jubilæumsfest til efteråret, som forhåbentlig bliver muligt.

Selv om Corona pandemien har bremset os på den korte bane, er forhåbningen til 2021 og fremadrettet, at vi kan fortsætte udviklingen af det Legende Hus. Det legende Hus skal være et rart sted at komme for alle – med en god og positiv atmosfære og fortsat fine faciliteter.

Vi har desværre ikke, på grund af omstændighederne, mulighed for at invitere indenfor, på denne store dag, men vi vil helt sikkert tage revanche når det engang igen bliver muligt. I stedet har vi besluttet at invitere byens borgere til deltagelse i udarbejdelse af en kæmpe Collage (eller 2) bestående af fotos af hallens virke igennem mere end 50 år. Vi beder om hjælp fra jer brugere af hallen gennem tiden, med indsendelse af billeder af personer og begivenheder i og omkring hallen fra 1971 – 2021. Collagen vil blive præsenteret og hængt op i hallen ved passende lejlighed, til glæde for alle tidligere, nuværende og kommende brugere af Sdr Felding Hallen – Det Legende Hus. Billeder og eventuelt tekst sendes til mail@detlegendehus.dk eller ligges i hallens postkasse. På forhånd tak.

På glædelig gensyn 😊.
Nicolai Christensen
Bestyrelsesformand Sdr. Felding Hallen

Under her ses billeder fra jubilæumsfesten i 1996.