Stort tillykke til en, igennem mange år, aktiv Sdr. Felding borger

Gudrun og Richard Gaardsvig

Og det er Richard Gaardsvig, der den 13. marts fyldte 90 år. Richard bor i dag på Godthåbsvej i Sdr. Felding, sammen med sin kone Gudrun, som også fylder 90 år senere på året.
Richard er født og opvokset på en gård der ligger midtvejs mellem Sdr. Felding og Troldhede, og han gik i Sdr. Felding skole.
I 1951-1953 var han soldat, hvor han blev uddannet som sergent på Kronborg. Efter soldatertiden, var han på landbrugsskole på Vejlby landbrugsskole.
I 1955 blev Richard og Gudrun gift, og de havde arbejde på flere store gårde, inden han og Gudrun overtog …

fødegården på Troldhedevej, i dag Sdr. Feldingvej. Gudrun kom fra Ålborg og var uddannet damefrisør, så det var noget af en omvæltning at komme til Sdr. Felding og skulle til at være medhjælpende hustru i landbruget.

I løbet af de næste år kom der to børn til, nemlig Jens og Karen Marie. Jens bor og arbejder i dag i Brasilien, mens Karen Marie efter endt læreruddannelse bosatte sig i Sdr. Felding.

Igennem årene blev der købt jord til, så de efterhånden dyrkede 110 tdr. land, svarende til 61 ha.  og med årene blev det omlagt til kartoffelproduktion. Richard og Gudrun dyrkede, pakkede og solgte selv deres kartofler til lokale butikker på egnen og til butikker i Holstebro.

Richard været aktiv foreningsmand bl.a. i den lokale landboforening. Som landboforeningens repræsentant var Richard med i det udvalg, der fra 1968 arbejdede på at Sdr. Felding skulle have opført en idrætshal. I 1970-erne var han formand for hallen i en periode.

I perioden 1974 – 1978 var Richard valgt til byrådet i Aaskov Kommune. Han var også i en årrække formand for skolekommissionen for Sdr. Felding Skole.

I 2001 solgte de gården og købte huset på Godthåbsvej, som de er meget glade for og stadig bor i.

Richard og Gudrun er flittige til at komme til koncerter i Dagmar Bio, og der ligger ifølge Richard nu seks billetter i skuffen til kommende koncerter i Dagmar Bio.

Fødselsdagen blev fejret med den nærmeste familie, da det i disse Corona tider ikke er muligt at holde en større fest.