19 fremmødte til generalforsamling i Halmhuset

Formand for foreningen Henrik Nissen, fortalte i sin beretning at 2020 var et stille år pga. Corona-epidemien. Hvor der i 2019 havde været 42 udlejninger var der kun 20 udlejninger i 2020.
Kommunen har indvilget i at sætte skraldespande op og sørge for sæsontømning af dem, ligesom de gør ved Svanholm Sø. Der er blevet etableret et hold af frivillige der sørger for græsslåning, så der altid er nydeligt omkring huset. Medlemstallet er desværre reduceret fra 179 i 2019 til 108 i 2020, hvilket skyldes at man …

ikke i 2020 har stemt dørklokker med salg af medlemskort.
Regnskabet viste er overskud på 10.029 Kr., hvilket var noget større end 2019 og skyldes at godt nok var der færre indtægter, mens udgifterne var til gengæld stærkt reduceret.
Ved valg til bestyrelsen meddelte Henrik at han stoppe i bestyrelsen og dermed også som formand, og Lisbeth Højen blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen består i dag af Lotte Mikkelsen, Chanett Grønbæk, Torben Christensen, Lisbeth Højen og Frederik Jensen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Frederik Jensen som ny formand.

Læs Henrik Nissens beretning her