Årsmøde i Lokalrådet onsdag aften

Fotografen glemte at tage billeder under årsmødet, derfor dette billede, hvor mødet blev afholdt

I beretningen, som omfattede 2 år, da der ikke var afholdt årsmøde sidste år, kom formanden Mogens Nielsen, bl.a. ind på færdiggørelse af  byforskønnelses projektet, hvor der skal laves trafikchikaner med beplantning på centrale gader i byen, der skal laves en træplatform ned til åen i Brugsens have og på Dagmar Bio´s parkeringsplads skal der etableres projektørbelysning med forskellig motiver. Byforskønnelses projektet forventes at blive afsluttet i dette år.
På valg til de borgervalgte medlemmer var Leif Nielsen, som modtog genvalg. Lars Svane og Mogens Nielsen, som skulle have været på valg sidste år …

har valgt at forsætte et år mere, så der igen i 2022 er to på valg.
Regnskabet viste et overskud på 4.600 Kr. i 2020, hvor det er SdrFelding.dk der fylder mest i regnskabet.
Under evt. blev det bemærket at muren med det flotte maleri på Brugsens parkeringsplads, et par steder er begyndt at smuldre.
Lokalrådet kan godt tænke sig at der bliver nedsat et sti-udvalg, der skal se på muligheder for flere stier og måske broer i Sdr. Felding området.
Der blev gjort opmærksom på at Høgsvig vejen aldrig er blevet asfalteret på det stykke vej der i starten af 00-erne blev lagt uden om en af de gamle kulsøer, som lovet af den oprindelige Åskov Kommune.
Og så blev der efterlyst en ny udviklingsplan for Sdr. Felding, som skal afløse den gamle udviklingsplan 2020, som blev skrevet i 2009.
I lokalrådet sider: Helle Nielsen, Tonny Dam Jensen , Henrik Jensen, Dorthe Viborg, Ditte Jönsson, Paul Pedersen, Claus Udby, Niels Jørgen L. Nielsen Lars Svane, Leif Nielsen og Mogens Nielsen
Der var 12 med til årsmødet.
Læs Lokalrådets beretning her