Generalforsamling i “Udviklingsselskabet”

Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og omegn, afholdte mandag aften generalforsamling i Dagmar Bio.
Selskabet blev dannet i 2009 og stod for indsamlingen af penge til købet af Dagmar Bio og stod derefter for købet af den gamle biograf. Senere at den Selvejende institution Dagmar Bio blevet dannet, og det er denne institution der lejer biografen af udviklingsselskabet.
Udviklingsselskabet blev også dannet med henblik på at kunne opkøbe andre bygninger i Sdr. Felding, men indtil …

videre har det ikke været aktuelt, selvom bestyrelsen selvfølgelig følger med i hvad der sker i byen.
Regnskabet vist et mindre underskud på 3.600 Kr.
Til bestyrelses valg var der genvalg af Paul Pedersen og Allan Ramsing.
Bestyrelsen består af Leif Nielsen – formand, Allan Ramsing, Niels Jørgen L. Nielsen, Paul Pedersen og Jens Udbye.
Læs også:
Formandens beretning
Referat fra generalforsamlingen.