Generalforsamling i Biografklubben Dagmar Bio

Så blev det biografklubbens tur til generalforsamling, hvor der var mødt omkring 25 medlemmer op. Formanden startede beretningen med at det havde være en kort sæson pga. corona-nedlukning.
Og på trods af det er medlemstallet kun faldet meget lidt og der er stadig 180 medlemmer, mod 185 i gennemsnit i de sidste 10 år. De film vi ikke fik set i foråret, kan vi nu se i efteråret 2021. Da kommunikationen med medlemmerne ….

foregår over e-mail, er det vigtigt at hvis medlemmerne skifter e-mail-adresse, husker at gøre bestyrelsen opmærksom på det.
Regnskabet viste at den største udgiftspost er leje af Dagmar Bio på 40.000 årlig, som er et væsentlig bidrag til Dagmar Bio. Årets over skud var på 5.450 Kr.
Til bestyrelsen genvalgtes Steen Helligsø og Elin Støttrup, mens Kirsten Merrild ikke modtog genvalg, istedet valgtes Kirsten Førrisdahl Bech til bestyrelsen.
Som suppleant genvalgtes Bibi Sandegaard Høeg og Niels Jørgen L Nielsen genvalgtes til revisor.
Læs her Elin Støttrups formandsberetning

Efter generalforsamlingen så vi filmen “Ser du månen Daniel”