Generalforsamling i Sdr. Felding Brugsforening

Generalforsamlingen var planlagt til at skulle være på Klods Hans, men pga. den stor opbakning, blev generalforsamlingen flyttet til Kultursalen i Det Legende Hus. Vi havde et rigtigt godt fremmøde med ca. 150 medlemmer, udtaler Lars Svane formand for Brugsforeningen. En rigtig hyggelig aften, hvor vi rigtigt kunne mærke opbakningen fra vores medlemmer.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede Lars Christian Svane som formand, Elisabeth Hansen som næstformand og Niels Viggo Thomsen som sekretær. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er Nils Jørn Bonde og Esther Hansen. Vi ser frem til et nyt …     spændende år med en helt ny butik klar medio August. Når vi kender datoen for åbning, skal vi naturligvis nok orientere dig. Det bliver en rigtig stor dag både for vores forening og for Sønder Felding by.

Læs beretning her