Foreslag til ny lokalplan hvor Fristedet/SFO ligger i dag

Delområde I, som udlægges til bebyggelse

Tirsdag d. 22. juni, besluttede byrådet at der skal laves en ny lokalplan for området hvor bl.a. Fristedet/SFO ligger. Iflg. artikel i Herning Folkeblad, skal SFO, på sigt flyttes over i lokaler på skolen, hvorved arealet hvor Fristedet i dag ligger, samt bygningen hvor der førhen var kommunal tandlægeklinik for børn, kan frigøres og sælges med henblik på tæt lav bebyggelse med boliger. Lokalplanforslaget vil komme i høring snarest.

Lokalplanens indhold:
Lokalplan området disponeres i 3 delområder, hvoraf delområde I og II ejes af Herning Kommune.
Delområde I må kun …

anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, samt veje og stier.

Delområde II må kun anvendes til grønne friarealer.

Delområde III indeholder eksisterende ældre boligbebyggelse.

Lokalplanforslaget giver indenfor delområde I mulighed for at etablere åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30 og ved tæt-lav bebyggelse 40.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skolegade.

Se byrådes referat