I dronningens fodspor

Tekst og foto Grethe Kamstrup
Søndagscafeén på Engholm Plejehjem havde søndag d. 19. september et spændende besøg af bysbarnet Kathrine Svendsen, som fortalte om de 12 år hun gik i H.M. Dronningens fodspor.
Kathrine Krupsdahl Svendsen tidligere stuepige og kammerjomfru for H.M. Dronning Margrethe, fortalte på en levende måde, gennem egne erindringer om dagliglivet og de store begivenheder.
Kathrine Krupsdahl Svendsen var ansat ved hoffet i …

årene 1997 -2010.
Katrines fortællinger indeholdt noget om de forskellige slotte, Amalienborg, Fredensborg, Gråsten og Marselisborg, samt om Dannebrogstogt og statsbesøg ude og hjemme.
Små anekdoter om at være tæt på hele den kongelige familie, kongelige fra udlandet samt Præsidenter /fruer,
Der var fortællinger om setuppet i forbindelse med de forskellige arrangementer i den kongelige familie (alt med hjertet forrest)
Kathrine var ansat ved hoffet hos Dronning Ingrid og blev som den eneste overført til H.M. Dronning Margrethes Hof.
Kathrine fik 10 års fortjeneste medalje, samt erindringsmedalje.
Det var spændende at høre om alt hvad Kathrine havde oplevet i kongehuset.
Kathrine havde 28 familiemedlemmer fra den store Krupsdahls familie med til at høre det spændende foredrag.
Kathrines bedstefar Hans Peter Krupsdahl voksede op i Sdr. Felding.
Han var et hittebarn fra en grøftekant på landevejen ved Herning, han fik sin opvækst i en plejefamilie.
Han blev sendt ud som 6-årig for at rygte køer ved en bonde. Han kom aldrig i skole. Men har trods dårlige ods som barn, klaret sig rigtig godt.
Han blev brunkulsejer var hver morgen kl. 5 ved kullejerne, fordi han skulle sørge for at alt grej var klar og i orden.
Han havde på sit højeste 235 mand ansat og han klarede sig rigtig godt uden skolegang.
Han var den første brunkulsejer der fik kran til gravearbejdet. så det viste jo at han var en stor mand.
Hans Peter Krupsdahl med frue fik 8 børn. Asta, Carlo, Gunhild, Lilly, Rita, Regnar, Alys og Gert. Carlo døde 7 kun mdr., gammel han var født svagelig. Asta døde også meget ung, hun havde 4 børn under konfirmationsalderen.
Kathrine fortæller at hendes mor kom ud at tjene som 6 årig. Hendes arbejde bestod i at hjælpe en blind dame og tænde op i komfuret så hun kunne holde varmen og lave mad.
Hendes far kom til Sdr.Felding som uddannet elektriker. Han fik arbejde hos Hans Peter Krupsdahl og kom til at stå for maskiner og strøm.
Dette er kun et lille udpluk af den store familie Krupsdahl`s historie.
Kathrine fortæller at det er en sammentømret familie. De mødes hvert andet år i Krupsdahl klanen, hvor de er mellem 60 til 100 samlet.
Det var som altid hyggeligt i Søndagscafeén, der var 41 medlemmer tilstede, samt bestyrelsen der havde pyntet flot op, og havde som altid bagt boller og kage, der var jo ekstra mange denne gang med de 28 fra familien Krupsdahl, en helt fantastisk søndag.