Salg og snarlig nedlæggelse af “Sdr. Felding Gadelys”

Leif Kjær

Onsdag d. 29. september, var der generalforsamling i Sdr. Felding Gadelys, som blev holdt på Klods Hans med 19 deltagere.
I beretningen, som Leif Kjær afholdte, var salget af Sdr. Felding Gadelys det bestyrelsen havde brugt mest tid på i 2020. Der havde været forhandlinger i flere år om salget til Herning Kommune, men først i 2020 blev man enige om prisen, som var noget lavere end hvad man havde håbet, men som i forhold til Sdr. Feldings, størrelse svarer meget godt til …

det andre byer i kommunen har fået for salg af deres gadebelysning. Det forventes at der bliver en formue på knap 1 mio. kr. tilbage i selskabet efter salget.
I forbindelse med kommunens overtagelse af Sdr. Felding Gadelys pr. 1. januar 2021, er der blevet iværksat en større investering i anlægget for at få det energirenoveret, med udskiftning af armaturer og mange steder også masten. For de fleste husejere i byen vil det ikke koste noget at få skiftet armaturer og master, men for de nyeste udstykninger er det lodsejerne der selv skal betale for udskiftningen, hvilket også vil fremgå i den oprindelige købskontrakt på huse i disse områder. For Præstevænget med ulige numre, skal lodsejerne også umiddelbart selv betale for renoveringen, men her løftede Johannes Støttrup spørgsmålet om det kunne være rigtig at de selv skulle betale for udskiftningen af deres gadelys, eftersom der aldrig har stået noget i deres købskontrakter om vedligehold og fornyelse af gadelyset. Bestyrelsen for Sdr. Felding Gadelys lovede at tage en snak med Herning Kommune om dette forhold.
Regnskabet viste et underskud på 880.232 Kr., som hovedsageligt skyldes at selskaber var blevet solgt med et tab, i forhold til den oprinde værdiansættelse af anlægget.
På valg til bestyrelsen var Henning Pedersen og Gert Nedergaard Jensen, som begge blev genvalgt.
Efter spisningen blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi stemte om nedlæggelse af selskabet og her stemte 17 ud af de fremmødte for en nedlæggelse af selskabet. Dog skal der ifølge vedtægterne, afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling for at selskabet kan endelig nedlægges, og det bliver tidligst den 3. november. På denne generalforsamling vil man også blive orienteret bestyrelsens samtale med Kommunen, om uklarheder i forhold til gadebelysningen på Præstevænget.
På mødet skal der også diskuteres om formuen på knap en mio. kr. skal indgå i ”Sdr. Felding Elforsynings-fond” eller formuen skal uddeles til almennyttige formål i byen ved opløsning af selskabet.