Sønder Felding Brugsforening starter tilbagebetaling af medlemslån

Pressemeddelelse
Sønder Felding Brugsforening begynder ved årsskiftet 2021/2022 tilbagebetalingen af de medlemslån, der blev oprettet i forbindelse med projektet ”Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding”. Den flotte, nye butik blev indviet i august 2018.
”Vores medlemmers villighed til at låne os knap 1.6 millioner kroner, var afgørende for vores …

muligheder for at gennemføre projektet ”Fremtidens Dagli’Brugs” i Sønder Felding”, siger
formanden, Lars Christian Svane. ”Uden medlemmerne indsats ville det ikke have været muligt for os at låne de nødvendige midler hos eksterne långivere”.
”Investeringen i den nye butik har resulteret i en kraftigt stigende omsætning i de senere år”, fortsætter formanden.
”Når vi nu påbegynder tilbagebetalingen af medlemslånene, markerer det en ny fase i projektet. Afviklingen af den gæld, som Sønder Felding Brugsforening påtog sig i forbindelse med byggeriet, kræver en stor indsats af uddeler Mads Ramskov og hans personale. En omsætningsstigning på ca. 5 millioner kr igennem de sidste to år gør det nemmere at afvikle gælden. Og det kan vi i høj grad også takke vores medlemmer og øvrige kunder for.”
”Som en påskønnelse af de medlemmer, der i sin tid lånte os penge til at starte projektet, afholder vi den 6. oktober et arrangement, hvor medlemmer med medlemslån får en opdateret information om foreningens nuværende økonomiske status og hvordan foreningen ser den nærmeste fremtid for Sønder Felding Brugsforening og dens butik Dagli’Brugsen i Sønder Felding”, slutter formanden.
Sønder Felding, d. 22-9-2021
Formand, Lars Christian Svane

For yderligere information kontakt Formand, Lars Christian Svane Mobil: +45 25119994 Mail: formand@sdrfelding-brugsforening.dk
Sønder Felding Brugsforening er en selvstændig brugsforening. Foreningen har ca. 1100 medlemmer i lokalområdet.
Foreningen driver Dagli’Brugsen Sønder Felding.
Som medlem af en lokal brugsforening, er samtlige medlemmer også medlem af COOP amba COOP amba har over
1,8 millioner medlemmer på landsplan.
Via engageret medlemskab og COOP amba’s mærkesager – sundhed, klima, miljø og etisk handel – gør medlemmerne både lokalt og på landsplan en stor indsats for samfundet.
COOP amba og dermed medlemmerne er ejer af flere virksomheder, deriblandt COOP, som er en af Danmarks største dagligvare virksomheder.