Åbent hus og nyt navn

Fællesinstitutionen for Skolen, SFOen, Børnehaven og Vuggestuen har fået et nyt navn, og navnet er fremkommet efter at der har været en konkurrence om hvad navnet skulle være. Det vindende forslag blev: “Liv, Leg, Læring Sdr. Felding Skole og Børneunivers”.
Navnet skal signalere en helhedsforståelse af barnet og den røde tråd gennem barnet og den unges liv, udtaler Vibeke Delcomyn Hansen.
Ledelsen for hele institutionen er: Fællesleder Vibeke Delcomyn Hansen, Viceskoleleder Christina Trier og Pædagogisk leder Viki Hilmand i børnehaven og SFO
Der vil i den kommende uge være emneuge for alle eleverne på skolen, hvor det ….

overordnede emne er Liv, leg, læring Sdr. Felding Skole og Børneunivers. Der bl.a. skal arbejdes med
smag og eleverne skal forholde sig til hvad det vil sige at lege og hvad er perspektivet med livet.

Fredag morgen d. 15. oktober, vil eleverne udstille og fremvise hvad de har lavet i ugens løb.
Efter denne morgensamling vil der være Åbent hus, hvor alle forældre og folk fra byen og omegnen er er velkomne.
Det officielle program er:
Kl. 8.45 Skilt med nyt navn for fællesinstitutionen – Skolen,
Børnehaven, Vuggestuen og SFO afsløres
Tale ved Martin Arnbjerg og Karen Marie Gaardsvig
Kl. 9.00 Rundvisning og fernisering – den røde tråd følges rundt
Elever fra skolen viser rundt.
Kl.10.00 Band spiller
Kl.10.15 – 13.10 Skolernes motionsdag
Åbent hus arrangementet starter ved Solsikkens parkeringsplads.

I dag er der 284 elever på Sdr. Felding skole, i vuggestuen og børnehaven er der 60 – 70 børn og i SFO går der 65 – 70 børn.
I de prognoser kommunen har fået udarbejdet vil der i løbet af nogle år være et stigende børnetal i Sdr. Felding skoledistrikt.