Stor tilslutning til møde om Sundhed og trivsel i Dagmar Bio

Jørgen Møller har sendt følgende fra Café-mødet, Sundhed og trivsel, tirsdag i Dagmar Bio.

Dorte West indledte med at byde forsamlingen velkommen og dernæst fortælle om tankerne bag sundhedshuset, og hvorledes vi nu efter selv var startet på en selvfinansiering venter på at få et budskab om, at vi får af regeringens midler til opførsel af læge- og sundhedsuse i Danmark. Det er Region MIdt med opbakning fra Herning kommune, der ansøger regeringen om midler til et læge- sundhedshus i Sdr. Felding. Set på baggrund af det samlede beløb, der kunne søges om i år, nemlig 200 mio kr, så er de 6 regioners samlede beløb, de ansøger om alene i år knap 900 mio kr.
I den forbindelse blev der fra forsamlingen opfordret

til at fortsætte med sundhedshuset, selv om der ikke skulle blive tildelt penge til Sdr Felding.
Dernæst var det kommunen, der fremlagde deres planer og principperne for sundhedsforebyggende arbejde i Sdr. Felding, og at det starter den 16. 4. kl. 10 – 11og fortsætter hver mandag i de lige uger med tilstedeværelse af både en sygeplejerske og socialrådgiver i lægehuset.
Dernæst var der workshop hvor alle deltagerne sad i mindre grupper og diskuterede om sundhedsforebyggende arbejde, om organisering af frivillig indsats i forebyggende sundhedsarbejde. I den forbindelse var der fem personer, der meldte sig som interesseret i at fungere som sundhedsambassadører.
Tilsidst blev forsamlingen igen samlet for at runde af og kort høre eksempler på forslag fra gruppe diskussionerne. Grupperne havde taget referat af deres diskussioner. Disse blev samlet ind og vil blive bearbejdet af folkene fra Herning. Denne oversigt over de tanker om sundhedsforebyggende indsats som grupperne fremkom med, vil blive offentliggjort på Sdr. Feldings hjemmeside.