Dalende medlemstal til Dagmar Bio´s filmklub

Ved generalforsamlingen i Dagmar Bio´s Filmklub kunne formanden berette at der desværre har været lidt færre medlemmer i 2017 end tidligere. Til gengæld har der været overskud ved fremvisning af Dox Bio film, så det pyntede lidt på regnskabet.
I det forløbne år har Dagmar Bio også fået en ny flot hjemmeside, som Elin Støttrup og Anna-Mette Fjord Kristensen har stået for.
Regnskabet viste et overskud på 8.800 Kr., og ved valget til bestyrelsen var der genvalg af Aksel Hostrup og Dorte West. Bestyrelsen består derfor forsat af Leif Jørgensen, Dorte West, Kirsten Merrild, Elin Støttrup og Aksel Hostrup.
Efter generalforsamling blev vist filmen “Du forsvinder”, en meget stærk film om et ægtepars krise.
Formandens beretning kan læses her