Indkaldelse til Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd

Og det er på tirsdag d. 29. maj 2018 Kl. 19 – 20 i Dagmar Bio

Dagsorden for Årsmødet

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af rådets beretning.
  3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
  4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal.
  7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  9.  Eventuelt

 

Kl. 20.00 kommer Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og fortæller om sit arbejde for at sikre bedre betingelser for de mindre byer og landsbyer.
Entré/kaffe for mødet kl. 20.00 er 40 kr.

Alle er velkomne