Besøg af Herning Kommunes Centerby-kontaktudvalg

Fra venstre: Tommy Jonassen, Kaare Hjorth, Paul Pedersen, Joan Hansen, Lars Svane og Ulrik Hyldgaard. Mogens tager foto.

Torsdag havde Sdr. Felding Lokalråd besøg af Ulrik Hyldgaard medlem af byrådet, formand for Centerby-kontaktudvalget og formand for byplanudvalget, Joan Hansen medlem af byrådet, medlem af Centerby-kontaktudvalget, formand for Teknik- og Miljøudvalget. Tommy Jonassen, som arbejder i Teknik og Miljø og Kaare Hjorth som arbejder Planafdelingen for By, erhverv og kultur, begge er medlemmer af Centerby-kontaktudvalget.
På mødet gav vi gæsterne en orientering …. om udviklingen i Sdr. Felding igennem de senere år, med udvidelse af hallen, nyt Sognehus, renovering af skolen, tilbygning til Dagmar Bio, bygning af den nye Dagli´Brugs, samt ideerne til et nyt sundhedshus.
Vi kom også ind på Sdr. Feldings udfordringer, med færre unge i byen, gennemsnitsalderen i byen er stigende, vi bliver betegnet som et område med større social udfordringer end gennemsnittet i kommunen. Vi har også en stor tilflytning af især østeuropæer, som er med til at holde hjulene igang indenfor industri og landbrug. Her er udfordringen nok at der vil gå år før de bliver en integreret del af byen.
Efterfølgende gik vi en tur rundt i midtbyen, hvor vi især kiggede på de steder hvor vores centerbyplan/byforskønnelse skal igangsættes.