Lille fremmøde til lokalrådets årsmøde

Årsmødet blev holdt i Dagmar Bio, og vi var kun 9 fremmødte. Mogens Nielsen holdt rådets beretning, hvor han kom ind på hvad rådet har diskuteret og beskæftiget sig med i det sidste år.
Og det er bl.a. den nye Centerbyplan, hvor kommunen har bevilget 1.096.000 Kr. til forskønnelse af “Brugsens have” og dele af midtbyen, og der er i et underudvalg blevet arbejde hårdt på etablering af et sundhedshus, som nyder stor opbakning, både i kommunen og regionen, og deres ansøgning til staten kom desværre ikke frem pga. af en fejl, vi håber på større succes næste gang. Og så er hjemmesiden SdrFelding.dk blevet opgraderet, med en ny hjemmesideudbyder som er betydelig billigere end den forrige, og hjemmesiden er bygget op på systemet WordPress, som nok er det mest anvendte i både Danmark og udlandet.
Hele beretningen kan læses under her.
Regnskabet viste et underskud på 7.780 kr. som især skyldes opsætningen af den nye hjemmeside inkl. kursus til redaktøren.
På valg til lokalrådet var Lars Svane og Mogens Nielsen og begge blev genvalgt.

Tryk “Læs mere” og se hele beretningen

Lokalrådets beretning 29.05. 2018 v. Formand for Lokalrådet Mogens Nielsen
Endnu et gået og vi har faktisk 10 års jubilæum i år.
Vi mødes ca. 4 gange om året plus et fællesmøde/nytårs kur med bestyrelserne i Borgerforeningen og Handels- og Håndværkerforeningen.
Derudover har vi et FU som mødes lidt flere gange.
Hvad her vi diskuteret i gennem året:
Jernbanebro, den er desværre skudt ned, det var ikke muligt få penge til en renovering. Og nu er der kommet et skilt om med ingen adgang på broen.
Vi har i de sidst par år været i dialog med Visit Herning, hvor vi har mulighed for at få en reklameside for Sdr. Felding. Leif Nielsen arbejder på sagen.
Så bliver der arbejdet med Centerbyplanen, hvor Sine Dahl fra Herning kommune er vores kontakt i Herning Kommune og der har været afholdt nogle møde. Og i år blev der bevilget 1.096.000 Kr. af Herning Kommune, til virkeliggørelse af planen. Vi forventer os meget af det projektet, og håber Sine snart har nogle budgettal på udførelse af de enkelte projekter, hvor især ”Brugsen Have står højt på dagsordenen.
I et andet udvalg er der blevet arbejdet hårdt på at få et sundhedshus op og stå, og her har Jørgen Møller været en ihærdig forperson i virkeliggørelsen af projektet.
Det vi ønsker er at vi fortsat har et lægehus her i Sdr. Felding som kan blive udbygget med tilbud fra andre sundheds- og socialfaglige personer, såsom fysioterapeut, kiropraktor, psykolog ernæringsvejleder og socialrådgiver m.fl. måske med åbningstid en dag om ugen.
Fremskudt sundhedsindsats: Er et tilbud fra et projekt nedsat i Herning Kommune, som vil prøve at møde de socialt sårbare i vores område, og her i deres nærområde, da det kan knibe med fremmøde når det er i Herning.
Projektet er lige nu i gang med at uddanne sundheds/trivselsambassadører der skal hjælpe med opsøgende arbejde, hvor der bl.a. tilbydes at man kan komme i Lægehuset hver anden uge i lige uger og få et sundhedstjek af sygeplejerske og en socialrådgiver.
Medarrangør af en Pilgrimstur. Og det er Paul og undertegnede fra lokalrådet, der i samarbejde med Anne Marie og Elin fra Menighedsrådet igennem det sidste ½ år har arbejdet på at få arrangeret en pilgrimsvandring fra Arnborg til Sdr. Felding. Der er nu 18 tilmeldte og vi har fået pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Århus Stift til at stå indholdet på vandringen lørdag d. 9. juni. Vi har fået et meget værdifuld bidrag til arrangementet fra Familien Østergaards ”Elna og Hans Frederik Jensens fond” – Tak for det.
Pilgrimsvandringen skal også ses i lyset af at vi gerne vil have flere turister til vores område, og dette arrangement kan være et bidrag, og forhåbentlig kan vi følge om med lignende arrangementer fremover.
Hjemmesiden SdrFelding.dk er her i vinter blevet flyttet fra en udbyder til en anden udbyder, som udover at være langt billiger, også er en langt bedre platform, hvor det er hurtigere at lukke sig ind på siden. Håber i kan lide den nye side.
Som det ses i regnskabet har det også kostet en del penge at starte en ny hjemmeside op, nemlig til kursus og konsulentbistand, og nu håber vi det vil gå nogle år inden vi igen skal have en større opgradering.
Vi håber stadig på at vi kan få en Nationalpark op og stå, og der bliver arbejdet en del på projektet fra især Ringkøbing-Skjern Kommune, mens Herning Kommune bakker projekt op og lader Ringkøbing-Skjern beholde førertrøjen i projektet.
Vi kan jo se hvor stor succes der er med en Nationalpark i Thy, med øget turisme og fokus på deres område.

Udfordringer:
Mange unge flytter fra vores område og vores gennemsnitsalder bliver lidt højere hvert år.
Vi er socialt udfordret med forholdsvis mange på kontanthjælp og sygedagpenge
Mange østeuropæere der fylder hullerne ud, i først og fremmes industri og landbrug, og som bor til leje eller køber nogle af de huse der er til salg. De er også med til elevtallet skolen er rimelig stabil.
Udfordringen er at få dem integreret i byen/området så vi også kan trække på deres ressourcer i forenings arbejde og idræt mv.
Stærke side
Der er sket meget nybyggeri og renovering i de senere år, Det Legende hus, Sognehus, renovering af skolen, udvidelse af Dagmar Bio og ikke mindst med bygning af den nye Dagli`Brugs. Det er med til at gøre byen attraktiv for os som bor her, men også til at kunne tiltrække nye borgere.
Forhåbentlig kommer der også gang i byggeri af et nyt Sundhedshus, hvor vi håber på vi kan få glæde af regeringens sundhedspulje næste gang den udbetales, og så selvfølgelig forventer vi at Regionen husker at medsende ansøgningen.
Vil også gerne lige nævne Å-festivalen, som blev gennemført her i pinsen, og igen var en stor succes for arrangørerne, og det er en stor glæde at se alle de mange glade unge mennesker der kommer til vores by. Der kunne godt være plads til flere af den slags.
Jeg synes der bliver gjort en ihærdig og stor indsats mange steder i byen for at vi kan have en flot by med mange tilbud indenfor detail, beskæftigelse, idræt, sundhed og i foreningslivet.

Handlingsplan for det kommende år, gælder især:

Udførelse af Centerbyplanen

Etablering af et Sundhedshus.