Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding er snart en realitet

Lars Svane formand for Sdr. Felding Brugsforening, har sendt denne pressemeddelelse:
Projektet ”Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding” nærmer sig sin afslutning. Den 18. august 2018 åbner en splinter ny Dagli’Brugs i centrum af Sønder Felding. Åbningen er kulminationen på et spændende og vigtigt projekt for Sønder Felding og medlemmerne af Sønder Felding Brugsforening. Den ny butik er placeret i centrum af Sønder Felding by. Når den gamle butik er revet ned, bliver området en del …. af et byfornyelsesprojekt – ”Brugsens Have”, hvor den udvidede parkeringsplads og haven ned mod Skjern Å omdannes til et rekreativt område for borgerne i Sønder Felding. ”Byggeriet af den nye butik har haft et budget på i alt 12.7 millioner kr, og vi kan med nogen stolthed fortælle, at alt tyder på, at såvel budget som tidsplan holder”, fortæller formand for Sønder Felding Brugsforening, Lars Christian Svane. Den nye butik har et salgsareal på ca. 600 m² med et lager på 150 m². Dertil kommer personale- og kontor faciliteter på 1. sal. på ca. 70 m². ”Det har været meget vigtigt for os, at vi så vidt muligt fremtidssikrede den nye bygning. Vi har bl.a. forberedt bygningen for etablering af en fremtidig delikatesseafdeling, ligesom der er et stort, uudnyttet loftsareal, der på et senere tidspunkt kan indrettes til f.eks. forsamlingslokaler m.m. Derudover kan nævnes, at butikken, som en af de første Dagli’Brugser, har valgt at følge SM20 konceptet, der er Super Brugsernes helt nye koncept”, siger formanden. Den ny butik bliver særdeles miljøvenlig, idet udstrakt brug af varmegenvinding og varmepumpe teknologi gør, at bygningen i høj grad bliver selvforsynende i relation til opvarmning. Uddeler, personale og bestyrelse glæder sig rigtigt meget til at præsentere den nye butik for medlemmer og kunder d. 18. august.

Sønder Felding, d. 25/6-2018
Formand, Lars Christian Svane For yderligere information kontakt Formand, Lars Christian Svane