Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding er lige på trapperne

Pressemeddelelse fra Lars Svane formand for Sdr. Felding Brugsforening
Så sker det snart. Åbningen af Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding nærmer sig med hastige skridt, og der er nu ca. 14 dage, til vi kan slå dørene op for Fremtidens Dagli’Brugs i Sønder Felding.
Der mangler stadig de sidste småting på bygningen og indretningen. Uddeler og personale har et stykke tid været i fuld gang med at få fyldt den ny butik op med varer. Alting skrider frem efter den lagte plan.
Sammen med nogle medlemmer, har vi revet det gamle hegn til naboerne ned, for at gøre plads til et flot, ny hegn. Stor tak til de fremmødte. Der er rigtigt mange penge at spare ved ….

at vi udfører nogle af opgaverne selv.
Vi vil forfølge succesen med arbejdet med hegnet, idet vi har planlagt at lægge fortov rundt om bygningen sammen med medlemmerne tirsdag uge 32. Der er allerede flere, som har givet tilsagn, og vi er rigtigt glade for jeres hjælp.
Det er vigtigt, at vi som medlemmer støtter godt op om foreningen. Vi har planer om yderligere fællesprojekter, når den gamle butik skal rives ned og en udvidet parkeringsplads skal etableres.
De sidste forberedelser til åbningsdagen d. 18. august, 2018 er ved at være på plads. Programmet for dagen, som starter kl. 8:00 og slutter kl. 21:00 er på plads. Vi glæder os rigtigt meget til at se jer alle sammen og ser frem til, at vi i fællesskab kan gøre det til en festlig dag, hvor der vil være aktiviteter hele dagen.

Sønder Felding, d. 30. juli 2018
Formand, Lars Christian Svane
For yderligere information kontakt Formand, Lars Christian Svane