Pænt fremmøde til rundvisning og frokost på efterskolen

Lørdag formiddag havde Sdr. Feldings Efterskole alle i Sdr. Felding og opland til en rundvisning på skolen med efterfølgende frokost.
Og vi var nok 30-35 der havde taget imod tilbudet. Under den meget velsmagende frokost fortalte forstander Asbjørn Lyby og formand for skolen Jan Andersen om efterskolen.
Der går nu 120 elever på skolen, som oprindelig er bygget til 72 elever. Og det gør at de må spise i to omgange. Derfor vil de også gerne lave udvidelser og omrokeringer på skolen, så de både får en bedre og flottere indgang til skolen, får en spisesal alle kan være i og måske på sigt udvide skolen til 140 års elever. Dette kræver dog en betydelig ….

egenkapital, som skal være på plads inden der kan lånes penge til om- og nybygning.
Skolen har idag en omsætning på 24 mio. kr. og der er mere end 30 ansatte. Ligeledes blev det oplyst at skolen har en meget stor søgning af elever, hvorfor der hvert år er en lang venteliste.
Det er en rigtig hyggelig tradition med rundvisning og efterårsfrokost, som skolen nu i en årrække har inviteret til, og tusind tak for det.