Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening

Der var ialt 11 fremmødte til Borgerforeningens generalforsamling tirsdag aften i Dagmar Bio.
Her gennemgik formanden Dorthe Viborg hvad foreningen har deltaget i og været med til at arrangerer i perioden november 2017 til oktober 2018. I december 2017  var der juleoptog og julemesse i samarbejde med Handels- og Håndværkerforeningen. Og året 2018 startede med fastelavnsfest i februar i samarbejde med andre foreninger i byen, dernæst var der affaldsindsamling som borgerforeningens selv stod for, i år desværre med lidt færre deltagere end de sidste 2 år, men et vigtig arrangement for at holde byen ren.  Sankt Hans festen faldt på en lørdag og derfor var der stillet telt op hvor der ….

var levende musik for de fremmødte.
Byfesten som en undergruppe under borgerforeningen står for blev afholdt i august, desværre ikke med helt samme deltagelse som tidligere hvorfor den også gav et underskud på omkring 17.000 Kr. Og da der ikke er nogen der har meldt sig til at føre byfesten videre, vil der højst sansynlig ikke blive arrangeret en byfest til næste år.
I de sidste 2 år har borgerforeningen i samarbejde med lokalrådet været indvolveret i de byfornyelsesplaner der er for byen, og hvor Herning Kommune har bevilget ca. 1 mio. kr., og hvor det især er projekt “Brugsens Have” der bliver fokuceret på.
Her i oktober har der været kontingent indsamling som ifølge regnskabet har givet omkring 44.000 Kr. og regnskabet udviste et overskud på 23.332 Kr.
Ved valgt til bestyrelsen, blev René Lomholt og Tove F. Jensen genvalgt, mens der valgtes 3 suppleanter, nemlig Ronja Lind, Bruno Knudsen Jensen og Helle Hammer.
Under evt. blev der diskuteret muligheder for hvordan vi i byen kan blive bedre til at modtage tilflyttere, hvordan kan vi undgå hærværk og så er der stor opbakning til at projekt Brugsens Have kommer igang og bliver et flot projekt.

Se formandens beretning her