Frivillige søges til Sdr. Felding Hallen “Det Legende Hus”

Bestyrelsen i Sdr. Felding Hallen “Det Legende Hus” har brug for frivillige hjælper. Vi mangler hjælper til Cafeen, vedligeholdelse på udendørsarealerne, hjælp til arrangementer i hallen, samt andet forfaldende arbejde i hallen ved ferie o.lign. Det er utrolig vigtigt at vi får frivillige hjælpere, da det afhænger af hallens eksistens. Vi har de bedste rammer for at give alle byens borger en mulighed for at dyrke motion, om det så er i motionscenteret, hallen eller brug af springsalen. For at kunne give brugerne af hallen den bedste oplevelse ….

er der også behov for hjælp fra frivillige.
I Cafeen vil man få en grundig oplæring af en vores 3 tovholder, som er Helle Nielsen, Inga Madsen “Klods Hans” og Inge-Lise Pedersen (træder ind i gruppen d. 1/12.) Det der ønskes hjælp til her, er at man kan hjælpe med nogle hverdagsvagter fra ca. kl. 16:30 til ca. 20:30, samt nogle få weekend vagter. Man kan selv vælge om man vil have faste vagter, eller om man vil melde sig på en facebook gruppen som Helle Nielsen har oprettet. På den gruppe skriver Helle hvornår der mangler personale, og så skriver man bare retur hvilke vagter man kan hjælpe med.
Vi har efter ombygningen af hallen fået endnu mere areal både inde og ude. Derfor er vedligeholdelsen blevet en større del af arbejdet i hallen.
Til udendørsarealerne er det vedligeholdelse af græsplænen, fjerne ukrudt osv. hvor vi har behov for hjælpere. Dette arbejde er primært i foråret, sommer og efterår. Til arrangementerne i hallen er der behov for frivillige som f.eks. vil hjælpe med opsætning af borde og stole. Det kunne også være som frivillig til vores næste halbal, hvor vi skal bruge frivillige til servering, barpersonale, opsætning af scene, stole, borde og igen nedtagning af dette. Andet forfaldende arbejde kunne være til vores arbejdsdag, hvor vi laver alle småreparationer, hovedrengøring eller måske hjælpe lidt med noget maler arbejde.
Målet er at få lavet “Hallens Venner” som træder til og hjælper med disse ting, så bestyrelsen kan koncentrere sig om det arbejde der ligger i bestyrelsesarbejdet.
Alle er velkommen til at tilbyde sin hjælpe, og alt slags hjælp kan bruges. Såfremt du ønsker nærmere info omkring det frivillige arbejde, så kontakte endelig formand Henrik Skov på mail henrik.skov.jensen@gmail.com eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer.