Golfklubbens juletræindsamlingen i Sdr. Felding lørdag d. 5. januar

Som et nyt tiltag havde Åskov Golfklub annonceret indsamling af juletræer i Sdr. Felding.
Der skulle bindes kr. 20,- til hvert træ som vi så hentede. Pengene går ubeskåret til vores juniorafdeling – og træerne bliver til flis som anvendes på klubbens baneareal. Vejret var med os, skriver golfklubben på deres FB-side, og vi er alle enige om at en ny tradition er skabt i Åskov Golfklub med fortsættelse efter næste jul!
Stor Tak til hjælperne og tak til dem som lagde deres træer ud med penge til klubbens ungdomsarbejde