Afskedsreception for Martin Iversen – uddeler i Dagli’Brugsen Sdr. Felding gennem 8½ år.

Over 150 medlemmer og kunder var i dag onsdag d. 30/1-2019 mødt op for at sige farvel til Martin Iversen, som efter 8½ års ansættelse som uddeler i Sønder Felding Brugsforening har valgt at skifte job. De fremmødte gjorde deres bedste for at fylde de nybyggede butikslokaler i Dagli’Brugsen Sønder Felding op.
Der var efter Martin Iversens ønske tale om en uformel reception i butikken, hvor de fremmødte blev trakteret med forfriskninger fra butikken. Formanden for Sønder Felding Brugsforening overrakte på bestyrelsens vegne en lille gave til Martin. I forbindelse med gaveoverrækkelsen, holdt formanden  ……

en kort tale på bestyrelsens og egne vegne.
I formandens tale blev Martins store fortjeneste i den turn-around, som Dagli’Brugsen i Sønder Felding/Sønder Felding Brugsforening har været igennem ……. i de sidste 8-9 år, fremhævet.
”Martin har ydet en gevaldig indsats og har en stor del af æren for, at butikken og foreningen fra at være i krise i tiden efter finanskrisen nu står stærkt rustet til fremtiden med en helt ny og top moderne butik og en klar visions- og ledelsesstrategi”, sagde formanden, Lars Christian Svane, bl.a.
Formanden gav også udtryk for, at Martin Iversen som leder i høj grad besad de egenskaber, som skaber en god leder og udtalte, at han ”næsten kunne blive helt misundelig på den virksomhed, som nu får glæde af Martin”.
På det mere personlige plan gav formanden, Lars Christian Svane, udtryk for, at det daglige samarbejde med Martin Iversen altid havde været præget af Martins positive, handlings- og løsningsorienterede tilgang til udfordringer. Det var formandens opfattelse, at samarbejdet i høj grad havde medvirket til at udvikle ham som bestyrelsesformand, idet Martin Iversens tilgang til ledelsesarbejdet er stærkt inspirerende og bevirkede, ”at man lige har lyst til at gøre noget ekstra”.