Højskoledag med en veloplagt foredragsholder – Villy Søvndal

Lørdag d. 2. februar havde Sdr. Felding Kulturforening, Menighedsrådet og Indre Mission inviteret til højskoledag i Det Legende Hus. Og her var Villy Søvndal, tidligere udenrigsminister og tidligere formand for SF hovednavnet.
Under overskriften “Med håbet som drivkraft”, fortalte Villy om sit liv, lige fra opvæksten på et husmandsted ved Lemvig, hvor han fik lært at hakke roer og hjælpe til i landbruget, til da han efter endt seminarieuddannelse rejste rundt i verdenen i starten af 1970-erne. Bl.a. i ……..

Sydamerika med al dets elendighed og hvor alle landene var styret af militærjuntaer. Senere rejste han rundt i Europa og i de daværende østbloklande. Her lærte den unge socialist, at de kommunistiske systemer i østblokken havde mange alvorlige mangler.
Idag og de sidste 40 år er der sket enorme fremskridt i verdenen og det giver Villy grundlag for optimisme og troen fremtiden.  Bl.a. er gennemsnitsleve alderen i verdenen steget markant, fattigdommen er stærkt på retur, demokratiet har gået sin sejrsgang i store dele af verdenen, ikke mindst i Sydamerika og i Europa og vi lever i den nok fredeligste tid i sidste mange århundreder og det ikke mindst takket være FN.
Derefter nævnte Villy nogen af de udfordringer vi står overfor idag, og det er: 1. Klima og miljøproblemer, 2. Den stigende ulighed i verdenen, som kan blive og er et stort problem for sammenhængskraften i de enkelte lande, 3. Vi har idag det største flygtninge tal siden 2. verdenskrig og nr. 4. Militant islamisme, som der dog er ved at være styr på eller under kontrol.
Alt i alt en optimistisk Villy Søvndal, som tror på at vi også kan løse fremtidens problemer.
Efter frokost underholdt et vestjysk Keltisk Ballade Band med irske folkemusik.
Der var godt 60 mødt op til det flotte arrangement.