Røde Kors har afholdt generalforsamling og valgt ny formand

Fra venstre: Jytte Kristensen, Marianne Linnet, Tina Poder, Minna Madsen, Bodil Johannesen, Lis Sørensen og Ulla Blok

Der var mødt 22 op til Røde Kors Aaskovafdelings generalfrosamling i tirsdags i Alhuset i Kibæk. Her hørte de bl.a. hørte Kristine Kristensen fortælle om, hvordan mødet med andre kulturer og “de fremmede” altid har præget og beriget hendes liv, lige fra opvæksten  på Hedegård i Kibæk til hendes arbejde ude omkring i verden og til nu, hvor hun er een af aktivitetslederne i integrationsarbejdet i Røde Kors.
På generalforsamlingen fik mange overrakt årsnåle for deres mangeårige aktive liv som frivillige i Røde Kors arbejdet, som nørklere, besøgsvenner eller i organisationsarbejdet.
Der blev valgt ny formand, idet …

Ulla Blok stopper som formand pgr. af sygdom i nærmeste familie.
Ulla fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem, idet Røde Kors arbejdet fortsat har hendes store interesse.
Ulla afløses på posten af Lærer Tina Poder, Tina er til dagligt lærer på Sdr Felding skole og har været med i Røde Kors arbejdet, som bestyresesmedlem i et år og som aktiv i indsamlingsarbejdet og som kontaktlærer for Røde Kors.
Kontaktinfo til Tina er podertina@gmail.com Tina bor i Sdr Felding Vestergade 30  7280 Sdr Felding.
Den nye bestyrelse vil snarest gå i gang med at forberede foreningens 40 års jubilæum. Røde Kors Aaskov blev stiftet 10. jan 1979
Den nye bestyrelse ses på billedet.