Søgård Andelsbrug har i dag 40 års jubilæum

Ole Nielsen og Marie Pedersen i den nye stald som er ca. 10 år gammel.

I dag for 40 år siden overtog 8 unge idealister gården Søgård på Blåbjergvej 1 i Sdr. Felding. Ideen var, at ved at være flere kunne der opnås bedre arbejdsforhold, afløsning ved sygdom og ferie mm. På sigt var det tanken at det kun var andelsbeviset for den enkelte der skulle handles, sådan at ikke hele kapitalen skulle udskiftes ved hvert generationsskifte.
Der var 100 ha. jord til gården, samt et nyt stuehus og et nyt isoleret maskin-/kartoffelhus. I løbet af sommeren og efteråret 1979 blev der bygget en stald til 180 køer + opdræt og de mere end 200 indkøbte kvier begyndte om efteråret at kælve og give mælk.
Andelslandbruget arbejdede i mange år sammen med …

Dyrvig Andelsbrug, som lå nede ved Hoven, det var især i forhold til fælleseje af maskiner til ensilering af græs og helsæd.
I 1988 blev en nabogård, Klokkehøjgård, købt til og i starten af 90-erne endnu en ejendom på Vesterbjergevej, så det dyrkede areal inkl. forpagtning efterhånden kom op på 180 ha.
I 1987 påbegyndtes omlægningen til økologisk landbrug, og samtidig blev der startet en kartoffel- og grøntsagsproduktion op. Lidt senere blev der også produceret smågrise og slagtesvin, og også denne produktion blev efter et par år blev omlagt til økologisk drift.
I dag er produktionen tilbage ved 170 køer, der har ikke været grise på bedriften i mange år og grøntsagsproduktionen forgår ved at Engesvang Økologi lejer noget jord hvert år, hvor de dyrker kartofler og grøntsager og følger med rundt i sædskiftet.
I dag er der 2 andelshavere tilbage, nemlig Marie Pedersen og Ole Nielsen, samt 3 ansatte, som er Jonas Frost, Britta Nielsen og Habtom Kesete.
Der bliver eksperimenteret med holistisk afgræsning, som er en mere miljø og klimavenlig græsproduktion, det foregår ved at køerne får et mindre nyt stykke højt græs hver eller hver anden dag, her spiser de ca. 60 % af græsset, mens de tramper de sidste 40 % ned, og derved skabes der det større mikroliv ved jorden og det vil binde en større del af nyt kulstof i jorden og dermed på sigt aftage nogen af den store CO2 ophobning i luften.
Der bliver også eksperimenteret med får til afgræsning efter køerne, især skal de spise nogle af de mange skræpper der kommer ved reduceret jodbehandling og holistisk afgræsning.
Marie og Ole har været med i andelsbruget i omkring 30 år, hvor Ole bor med sin kone på Vesterbjergevej og Marie på Klokkehøjgård. Når de i sin tid gik med i andelslandbruget var det fordi andelslandbrug var en god ide og fordi det var sjovere at være flere til en produktionen, ligesom det var en god ide med en anderledes måde at lave ejerskifte på.
Desværre har det vist sig at være svært at få en generationsskifte i gang, og ingen af deres børn ønsker at overtage driften af gården, hvorfor det står lidt hen i det uvisse hvordan og af hvem gården skal overtages, når Marie og Ole ikke længere vil fortsætte driften, de er fyldt henholdsvis 62 og 60 år. Måske bliver produktionen nedtrappet og måske bliver det det hele solgt, dog kan der være en mellemløsning, hvor man sælger f.eks. besætningen og maskinerne til en eller flere personer, som samtidig lejer bygninger og jord til den fortsatte drift. Ingen af dem tror på at de er på stedet til et evt. 50 års jubilæum.
Der bliver hvert år afholdt høstmarked på den første søndag i september, som også fungerer som et slags åbent hus. Og i år vil der måske være noget ekstra i anledning af 40 års jubilæet.