Brugsens parkeringsplads er nu klar til brug.

Indlæg Brugsens formand Lars Svane
Efter en ihærdig og professionel indsats fra JPK, har vi nu fået etableret en stor parkeringsplads til Dagli’Brugsen i Sønder Felding. Efter nedrivningen af den gamle brugsbygning skulle et kæmpe hul på over 1100 m² fyldes op med sand. Adskillige medlemmer har deltaget i arbejdet med at komprimere den store mængde sand, så vi fik en god bund at arbejde på. Stor tak til de, som har ydet en indsats. Det er dejligt med engagerede medlemmer, og hjælpen betyder, at vi har sparet …..

penge på etableringen af parkeringspladsen.
I sidste uge fik vi så endelig asfalt på det store areal, og vi håber, at vores medlemmer og kunder vil gøre brug af parkeringspladsen. I den tid parkeringspladsen har været under etablering, har parkerede biler på Bredgade/Strøget i høj grad vanskeliggjort trafikken i byen, og vi håber, at I alle vil bruge parkeringspladsen fremover.
Det er planen, at vi på et senere tidspunkt vil have malet striber på asfalten. Det er endnu ikke planlagt, hvornår det bliver. Vejret er en væsentlig faktor, da det gerne skal være tørvejr nogle dage, for at få et vellykket resultat. Vi håber, at vi kan få hjælp fra medlemmerne, når det bliver aktuelt. Dermed kan vi holde prisen nede på arbejdet.
I forbindelse med parkeringspladsen mangler vi nu kun at få færdig gjort arbejdet med belysning og vandskuring af muren op mod bagerens ejendom. Vi regner med, at dette arbejde vil kunne blive færdigt i løbet af U13/14