Generalforsamling i Foreningen Præsteskoven – Halmhuset.

Modtaget fra Henrik Nissen
Året 2018 var et godt år for Halmhuset, med en lille stigning i udlejning og fremgang i medlemstallet. Dog har  man været udsat for hærværk, med maling på bålhuset og og stenkast mod ruder.
Der har i året været to  arbejdsaftener, hvor der bliver gjort rent og vedligeholdt på huset og pladsen. Næste arbejdsaften er torsdag d. 2. maj, kl. 16.30.
Legepladsen bliver flittigt benyttet og har ikke været udsat for hærværk.
Læs også referat fra mødet og se flere billeder.

2. Formandens beretning
Sidste år holdt vi generalforsamling 16 april 2018, der var 13 medlemmer + bestyrelsen tilstede til generalforsamlingen.

Der var i 2018 arrangeret endnu en arbejdsaften, hvor vi igen fik god hjælp til forskellige projekter, bla. malet udvendigt. Der blev udlagt mere flis under legeredskaberne, trimmet græs, ryddet op i skuret , der blev malet indvendigt , huset blev også gjort hovedrent som altid.

Der blev knoklet igennem, og bagefter hygget med mad, øl, vand samt kage.

Bestyrelsen valgte også at afholde en arbejdsaften en fredag i september 2018, hvor der blev malet vinduer, væg blev malet udvendigt, træværk fik maling / olie, der blev samlet ekstra bord- bænkesæt, samt rengøring og oprydning. Efterfølgende blev der hygget med en lidt let mad hos formanden

Kort efter denne ”bestyrelse arbejdsaften” blev vi desværre udsat for en del hærværk. Maling blev smidt på bålhuset, og 3 ruder blev smadret via stenkast over 3 gange. Man bliver i dårlig humør når man føler at vi gør en stor indsats for byen, og man så ”belønnes” med hærværk. Heldigvis har der været ro på i lang tid, så vi krydser fingre for at det var det !!!. Hvis nogen ser noget mistænkeligt / unormal adfærd på gåture forbi huset, hører vi altid gerne derom i bestyrelsen.

Også i år har vi planlagt en arbejdsaften. Datoen bliver Torsdag den 2 maj med start kl. 16.30, der skal igen gøres rent i huset, nyt flis udlægges igen i år, oprydning i skuret, samt diverse malerarbejde, samt selvfølgelig hygge, og god forplejning undervejs.

Huset har også været lejet ud ca. 45 gange flittigt til afslutninger, børnefødselsdage, samt familietræf mv.,mange gengangere som lejer huset år efter år , og nye kommer til. Børnefødselsdage koster stadig kun 100 kr. når man er medlem, andre arrangementer koster kun 250 kr. når man er medlem af Halmhuset. Frederik Jensen fra bestyrelsen har overtaget udlejningen pr 1 januar 2019, så det er ham evt. kontakt skal tages til. Er ajourført på opslag , på hjemmesiden mv.

Legepladsen er blevet brugt meget flittigt siden etableringen, og områdets brugere behandler heldigvis stadig området godt, rydder flot op efter sig. Mht. affald fik vi jo opstillet skraldespand, som Niels Viggo stadig løbende tømmer, idet vi som forening ikke er tilmeldt kommunal tømning, så stor tak til Niels Viggo endnu et år.

”Toiletordningen”, med at denne holdes åbent fra ca. April til Oktober er forløbet flot. De frivillige der har ført tilsyn / rengøring af toilettet har gjort en super indsats, og ingen hærværk el. lign er på toilettet noget tidspunkt udøvet; skønt at alle her respekterer tingene.

Vi fik i 2018 også et hold af frivillige til at stå for græsslåning. Det har været en kæmpe hjælp, og altid dejligt at komme op til et område hvor græsset er klippet, ser bare så godt ud. Så også kæmpe tak til dem !
Chanett fra bestyrelsen er pt. ved at lave nye turnusplaner mht. rengøring og græsslåning, vi håber selvfølgelig at de frivillige er klar igen i 2019….i hører nærmere / kontaktes for genvalg 😊

Hver Onsdag kl. 09.30 er der stadig gang i en lille del af ”motionsklubben”, hvor op til ca. 15- 20 efterlønnere / pensionister mv. går en tur i naturen, og i ny og næ afsluttes turen med kaffe i Halmhuset. Interesserede er meget velkommen til at møde op, efterretningerne siger faktisk at der er gang i gåturene hele året rundt… Stadig også ganske gratis. Karen Urup har i gruppen stadig nøgle til selve Halmhuset, og deltagere er selvfølgelig stadig meget velkommen til at benytte huset eks. når der skal “onsdags” hygges, hvis blot ikke huset er lejet ud / reserveret af institutioner.

Der er stadig stigende medlemstal i foreningen ca. 150 husstande, folk er flinke til at gentegne år for år, hvilket vi er meget taknemmelige for. Pengene går hovedsageligt til løbende vedligehold, og de 3 institutioner (børnehaven, fristedet, skolen) betaler også stadig deres kontingent, svarende til de faktiske udgifter. Husk huset har fået mobilepay, det ser vi, som forening, som en stor fordel når folk skal afregne for udlejning, eller betale for medlemskab.
Vores mobilepay nummer i foreningen præsteskoven er : 58592

Et par enkelte gange i 2016 erfarede vi jo at unge mennesker lejede huset og holdt “vild” fest. Derfor strammede vi udlejningsregler op, reglerne får man jo også tilsendt når man lejer huset, og deri blev præciseret formål med huset, som jo bla. er børnefødselsdage, klassearrangementer, samt andre “stille og rolige” formål, og siden da har vi ikke haft nogle problemer heller ikke i 2018, tak for det.!

Tusind tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til alle der har købt medlemskort, tak til alle de frivillige hjælpere, det sætter vi stor pris på, samt sidst men ikke mindst en ekstra tak til Niels Viggo Thomsen , som igen har brugt rigtig mange timer i 2018 på bla. opsyn, kløve træ, tømme skrald osv….selv efter han er gået ud af bestyrelsen.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
(Gennemgang vi Henrik Nissen)

4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for Halmhuset
Bestyrelsen lægger op til, at betalingen på 100 kr. pr. husstand forbliver uændret. Det er en forudsætning, at man er medlem af Halmhuset, for at kunne leje huset.

6. Fastsættelse af betaling for leje
Det koster 100 kr. til børnefødselsdage, og 250 kr. ved andre arrangementer, hvis man lejer Halmhuset.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Henrik Christensen, Lotte Mikkelsen, Henrik Nissen
Henrik Christensen ønsker ikke at fortsætte.

Henrik Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, efter en fantastisk indsats genne 8 år. HC har ydet en flot indsats, specielt når der skulle bygges , renoveres mv. her har han altid bidraget med gode løsninger. Vi vil savne dig i bestyrelsen, men respekter din beslutning efter mange gode år….

Bestyrelse vil forslå Torben Christensen som nyt medlem af bestyrelsen, nogen modkandidater ?

Iflg. Vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter, og her vil vi igen forslå Aksel Hostrup og Jytte Møller. Suppleanterne vælges for et år af gangen. ??

8. Valg af revisor
Revisor Elisabet Hansen bosiddende Præstebakken; ønsker genvalg ?

9. Evt.
Tak til HC, (overrækkelse af vin + billede tages)

Arb. Aften den 2. maj 2018 kl. 16.30 , vi skal bruge ca. 10 – 15 personer, Henrik Nissen tager kontakt, evt. Facebook – SMS, eller sig til i aften !

Bestyrelsen opfordrer til at tegne medlemskab på generalforsamlingen. Og ellers vil bestyrelsen inden sommerferien, kontakte nuværende medlemmer, om de vil forny medlemskabet.

Dirigenten lukker generalforsamlingen !

Referent
Lotte Mikkelsen ???