Fantastisk opbakning til arbejdsdag i og omkring Hallen

Modtaget fra Nicolai Christensen formand for Sdr. Felding Hallen
Op mod 40 frivillige mødte op med godt humør og ærmerne smøget op.
Bestyrelsen havde inviteret de lokale til arbejdsdag, hvor der også blev tid til hygge med snak, kage og aftensmad. Der blev knoglet både inde og ude med opgaver af forskellig art, bl.a. blev skrænten ned mod parkeringspladsen luget, stakit og belægning udbedret, nye udendørs borde og bænke samlet og opsat og meget mere.
Det er vigtigt med en velfungerende hal og det gør en stor forskel, at vi har de frivillige, der hjælper til, siger formand Nicolai Christensen, der sammen med den øvrige bestyrelsen
vil arbejde for gode sociale rammer for »Hallens venner«, som den frivillige-flok bliver kaldt.
Flere af de fremmødte gav udtryk for at de …..

gerne fremadrettet ville hjælpe med at vedligeholde udenoms arealerne. Alle er velkomne til at blive en del af det frivillige hold, hvor der er plads til endnu flere – både unge og ældre. Hvis du kunne være interesseret i at hjælpe med udenoms arealerne kan du maile til Nicolai Christensen på NC@dot.dk.
Tusinde tak for opbakningen.