Ny butik fyldte naturligt meget på årets generalforsamling

Sdr. Felding Brugsforening afholdte onsdag aften den årlige generalforsamling og ca. 125 medlemmer var mødt op og deltog aktivt i generalforsamlingen.
I sin beretning kom formanden Lars Svane ind på de mange aktiviter der har været i det forløbne år, f.eks. åbent hus i forbindelse med sidste års generalforsamling, rejsegilde og indvielse i august.
Det har også været et arbejdskrævende år for både bestyrelse og personale med at få det hele til at lykkes. Og det har været en succes, tidsplan og budget har i det store og hele holdt, hvilket ikke er det normale ved så store projekter, og Sdr. Felding har nu en meget større butik og en af de mest moderne butikker i Dagli`Brugs kæden. Det skal dog siges at der har været nogle tekniske opstarts problemer med dele af den ny teknik.
Fremadrettet betyder det at den gæld, der er opbygget i forhold til den nye butik, ….

skal betales af i løbet af de kommende år, og det betyder også at den ny uddeler har fået en bunden opgave med at der helst skal laves et overskud på 1. mio. kr. om året, hvilket nok kræver en del af Dagli`Brugsen og af os som kunder.
Det var en stor overraskelse for bestyrelsen da de modtog uddeler Martin Iversens opsigelse 1. november 2018. Martin har gjort en kæmpe indsats i de 8½ år han været uddeler i Dagli`Brugsen, og han har en stor del af æren for at det har været muligt at bygge en ny butik.
Den nye uddeler Mads Ramskov Hansen gennengik regnskabet, som viste en næsten uændret omsætning i forhold til 2017, men et nået dårligere resultat, som skyldtes mindre avance på salget, større afskrivninger og større “Andre finansielle omkostninger”. Årets resultat blev på -299.539 Kr.
Til generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmerne Esther Hansen og Niels Viggo Thomsen på valg og de blev begge genvalgt af generalforsamlingen. De fremmødte medlemmer kom med konstruktive input til emner som bl.a. vareudbud, økonomi og den nye butik. Spørgsmålene fra salen blev besvaret af formand, Lars Christian Svane, og uddeler Mads Ramskov Hansen i fællesskab.
Efter generalforsamlingen serverede bestyrelsen smørrebrød, kaffe og småkager for de fremmødte. De fremmødte modtog hver en rabat kupon, der gælder resten af ugen til og med søndag aften, 2 prøve poser Larsen kaffe og en special vand, da de forlod generalforsamlingen.
Bestyrelsen for Sønder Felding Brugsforening har på et efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret sig som følger: Formand Lars Christian Svane, næstformand Elisabeth Hansen, sekretær Niels Viggo Thomsen, menige medlemmer Esther Hansen og Niels Jørgen Bonde.

Læs også formandens beretning