Optimisme på Sdr. Feldings Efterskoles generalforsamling

Endnu engang en generalforsamling, hvor man kunne mærke at det går rigtig godt på efterskolen. Formand og forstander var meget tilfredse med udviklingen, der har i det forløbne år fuldt hus på skolen, hvilket giver 122 årselever og et solidt økonomisk resultat på 773.800 Kr., og det er mere en en fordobling i forhold til sidste år. Men det er også nødvendigt med et rimeligt stort overskud pointerede formanden Jan Andersen, da de skal have opbygget en større egenkapital for at kunne låne til nødvendige og ønskede investringer på efterskolen.
Også forstander Asbjørn Lyby kunne ønske …..

mere plads på efterskolen. For at kunne udfolde sig med de mange elever, lejer de lokaler på skolen, i hallen og i de gamle industrilokaler på Nørregade.
Skolen gør meget ud af at alle elever skal turde drømme og have ambitioner om deres fremtid, og det har været et vigtigt tema i det forløbne år, og eleverne kvitterer ved at der stort ikke er frafald i løbet af året. Dog har man i efteråret måttet sende 5 elever hjem pga. rygning og handel med cigaretter.
Sdr. Feldings Efterskole er sammen med en anden efterskole og DGI midtjylland, med i et projekt der skal hjælpe elever, efter endt ophold på en efterskole, til at blive aktive borgere i lokalområdet og specielt i foreningslivet.
Både formanden og forstanderen takkede for godt samarbejde med personalet, og bestyrelsen.
Under valg til bestyrelsen, genopstillede Bente Madsen ikke, istedet blev Ole Iversen fra Sdr. Felding valgt ind i bestyrelsen.
Og det var Knud Tang, der som derigent, styrede os godt igennem generalforsamlingen.
Skolens elever var ikke hjemme på skolen torsdag aften, fordi de var til efterskolernes store gymnastikstævne i Boxen i Herning, hvor også efterskolen havde et hold med.