Lade nedbrændte

Modtaget fra Brandebladet
Palmesøndag kl. 11.17 blev brandfolkene fra Falck i Sdr. Felding kaldt ud til en brand i en halmlade på Drongstrupvej nordøst for Sdr. Felding.
Da laden var fuld af halm, så er næsten umuligt af slukke, når det brænder, valgte brandfolkene at lade laden udbrænde, men man overvågede, at brande ikke bredte sig, så først efter ca. 2 timers kontrolleret nedbrænding blev branden slukket.
Ifølge politiets oplysninger var det en gnist fra et halmfyr, der havde antændt branden. Fyret står ganske vist ca. 50 meter fra arnestedet, men det passer til vindretningen.
Se også billeder i Herning Folkeblad