Kom til Golfens dag på søndag i Åskov Golfklub

Modtaget fra Kristian Hansen
Søndag den 28. april afholdes GOLFENS DAG i adskillige golfklubber i Danmark.
Vi er selvsagt også med i dette arrangement, hvor der i Åskov Golfklub er åbent hus fra kl. 11.00 – 16.00.
Her får vi brug for Jeres hjælp. Denne dag vil vi bede Jer hjælpe med, at golfinteresserede familiemedlemmer,
naboer, venner og kolleger får lejlighed til at stifte bekendtskab med golfspillet i Åskov Golfklub.
Vi har i 2019 fastholdt et uændret kontingentniveau, som vel nok er områdets absolut laveste, i forventning om,
at vi kan øge medlemskredsen. Det er selvsagt en forudsætning, at der også kommer flere medlemmer, for at det er muligt at opretholde dette lave niveau – så der er reelt tale om hjælp til selvhjælp for os alle!
Prisen for et prøvemedlemskab vil i 2019, som udgangspunkt, være …..

en betaling på kr. 500, der blandt meget
andet afdækker undervisning til en værdi af kr. 900, foruden diverse materialer og regelundervisning.
Ved overgang til fuldgyldigt medlemskab efter prøveperioden, bliver de betalte kr. 500 modregnet i kontingent
for den resterende del af 2019 – dermed vil et prøvemedlemskab reelt være gratis.
På GOLFENS DAG har vi et specialtilbud på medlemskab for den resterende del af 2019 på kr. 2.800 for voksne og
kr. 350 for børn. Dette tilbud er alene gældende fra søndag den 28. april og til og med onsdag den 1. maj.
Banen er naturligvis helt åben for spil, også på GOLFENS DAG, så alle er velkomne.
På banen er arbejdet med udskiftning af sandet i bunkers i fuld gang, og på nuværende tidspunkt er arbejdet også
afsluttet på hul 1, hul 9, 3 greenbunkers på hul 17 og på hul 18.
Vi afventer lige nu noget varmere vejr og dermed en højere jordtemperatur, således arbejdet med eftersåningen
af fairways kan blive iværksat, ligesom den aktive pleje af greens med vertikalskæring og topdresning kan blive
genoptaget.
Udviklingsplanen på hjemmesiden vil løbende blive opdateret, således alle kan se, hvordan arbejdet skrider frem.
På udviklingsplanen er der alene lavet en prioritering, idet der er rigtig mange faktorer (ikke mindst vejr og vind),
som afgør rækkefølgen af de forestående opgaver. Derfor er opstilling af en egentlig tidsplan ikke aktuelt.
Idet fairways endnu ikke er af en tilfredsstillende kvalitet, efter den varme og tørre sommer i 2018, spiller vi indtil
videre med oplæg på fairway. Denne lokalregel har vi indberettet til Dansk Golf Union, således der fortsat kan
foretages handicapregulering, selv om der spilles med oplæg.
Vi har fortsat et ønske om, at få sat nogle farver på vort baneanlæg, og i 2018 modtog vi mange blomsterløg, som
alle blev lagt i jorden i 2018, og nu blomstrer smukt på vort anlæg. Såfremt der skulle være nogle af Jer, som har
overskydende blomsterløg, vil vi meget gerne modtage disse – stort som småt bliver modtaget med tak.