Pænt fremmøde til Lokalrådets Årsmøde

Og det blev en rigtig god aften med oplæg og debat, hvor alle de tilstedeværende deltog.
I beretningen kom formanden Mogens Nielsen ind på at lokalrådets fornemmeste opgave er at være et samlingssted, hvor repræsentanter for foreninger, institutioner, landbrug og kommunen m.fl. mødes og orienterer hinanden om hvad der sker i Sdr. Felding området. Læs hele beretningen under her.
Der var også indlæg fra 3 foreninger og 2 udvalg. Carita Jensen fra Borgerforeningen fortalte om deres arbejde med div. arrangementer i byen, og at de med formanden Dorthe Viborg i spidsen bruger en del kræfter på den kommende byforskønnelsesplan, hvor borgerforeningen har afsat……..

100.000 Kr. projektet.
Den nye formand for Handels- og Håndværkerforeningen Didde Jönsson, fortalte om deres arbejde og at H+H´s bestyrelse nu består af: Didde Jönsson formand, Danjel Eriksen kasser, Hilmar B Gunnarson, Mads Ramskov Hansen og Steffen Andersen.
Tonny Dam Jensen fra hallens bestyrelse kunne fortælle at om at de har fået styr på økonomien, bl.a. ved et markant forøget bloktilskud fra kommunen og fordi hallen har en meget høj belægningsgrad. Også motionscenteret er flittigt brugt. Der er kommet styr på udenomsarealerne og man har fået etableret et korps af grønne hjælpere til at hjælpe med vedligehold af udendørs arealerne.
Poul Pedersen kunne fortælle om det nye arbejde med etablering af en Nationalpark Skjern Å, og at vi i Lokalrådet vil arbejde på at få samlet de byer og områder der indtil videre er udpeget i Herning Kommune til et møde for at koordinerer vores indsats.
Lars Svane fortalte om arbejdet i byforskønnelsesudvalget og fremlagde de planer der er lavet for “Brugsens have” og begrønning af bymidten. Der er afsat 1. mio Kr. til byforskønnelsen, hvoraf en stor del vil blive brugt i “Brugsens have” se mere på dette links

Læs også formandens Årsmøde beretning