At vove pelsen, at være med til at bygge op

Igår var redaktøren til grundlovsmøde på Himmelbjerget og hørte en fantastisk tale af Lea Korsholm, redaktør på netmediet Zetland. Talen kredsede om det at tage ansvar, tage del i kampen, på trods af faren for at lave fejl og ikke bare side på tilskuerbænken og kommenterer, vrænge eller sige nej.
Citat fra talen: At gå til virkeligheden med andet end en vrængen. At vove pelsen. At være med til at bygge op. At bygge videre på et land, hvor dét at melde sig ind i kampen bliver betragtet som …

mere attråværdigt end fornøjelsen ved at snerre ad de kæmpende. At trodse tidens herskende idé om, at forsvindende lidt bør aftvinge respekt. At ville et fællesskab, hvor agtelsen i udgangspunktet tilfalder dem, der sætter sig selv på spil, dem, der forsøger, fejler, forsøger igen, tager ansvar, og som kommer til at se herrens ud, og som fortumlet kommer til at kende terrænets dybeste dale, men alligevel tager turen – fordi de hellere vil leve et liv drevet af pligtfølelse og glødende overbevisning end et liv med armene over kors, hvor følelser som ydmyghed og stolthed aldrig kan høre hjemme.

Læs hele  Lea Korsgaard tale