Snart sidste arbejdsdag for vores præst i mere end 37 år

Orla FYLDER I NÆSTE MÅNED 69 år og ville egentlig gerne have fortsat nogle år endnu, men aldersgrænsen er 70 år og det vil sige at han godt kunne havde forsat lidt endnu. Men valgte at stoppe nu med det sidste konfirmandhold, som Orla også lige har været på EK-lejr med i Polen.
Orla Villekjær blev ansat i december 1981 af to enige menighedsråd i henholdsvis Troldhede og Sdr. Felding, hvor Jens Sloth Hansen var formand for menighedsrådet i Sdr. Felding
Og Orla og Ester kendte ikke på forhånd nogen ……

i området, men syntes det lød som et spændende sted at være præst, med et aktiv kirke Liv, med to aktive menighedsråd, spejderhus, Indre mission og meget frivilligt arbejde. Desuden var stedet her også tættere på Orlas familie i Silkeborg og Esters familie i Thy, og især i forhold til et andet muligt embede på Djursland.
Orla og Ester fik en god modtagelse og følte sig hurtig hjemme her.
Efter nogle år var Orla initiativtager samme med Sdr. Felding Ungdomskor m.fl. til en kristen festival, nemlig Å-festivalen, som første gang blev afviklet i pinsen 1990 på det gamle stadion i midtbyen i Sdr. Felding. Og det var en succes fra starten med mellem 600 og 700 deltagere det første år. I den netop afholdte Å-festival boede der på pladsen op mod 3000 unge og sikkert mere end 4000 besøgte Å-festival i løbet af pinsedagene. Igen i år rekord med h.t. deltagerantal.
Ideen med Å-festivalen var og er at lave en festival for unge kristne på deres præmisser, hvor der er musik, lovsang mm. Og hvor unge kristne fra hele landet kan mødes. Ønsket var at lave en festival, hvor der nok skulle komme gode, professionelle musikere fra ind- og udland, men hvor hovedvægten skulle være, at de unge selv skulle aktiveres og synge moderne lovsange. Samtidig skulle der skabes et miljø, hvor også sport, foredrag, særlige stille-gudstjenester i kirken om natten, film mmm skulle være en del af et spændende ungdomsmiljø, så det hele ikke blev underholdning, men at de unge også kunne tage noget med hjem til videre bearbejdelse. Og centrum i det hele: verdens bedste budskab om Jesus Kristus.

Fra årets Å-Festival gudstjeneste Pinsesøndag

Å-festivalen blev en større og større succes for hvert år der gik, og for 10 år siden blev det nødvendigt at flytte festivalen op på det nye stadion, lige nord for Sdr. Felding. Og med de 3.000 unge der i år boede på campingpladsen, måtte den igen udvides

Og blandt borgerne i Sdr. Felding er der stor opbakning til festivalen, og vi nyder at se alle disse unge mennesker gå rundt i byen, udtaler Mogens Nielsen formand for Lokalrådet.

I alle årene har Orla haft et godt samarbejde med Indre Mission som er en vigtig medspiller i det kirkelige arbejde, og hvor der også er et godt samarbejde med kirken, og de gør et meget stort stykke frivilligt arbejde.

Orla har igennem årene haft et rigtig godt tag på konfirmanderne, og med sin friske facon har han forstået at få det kristne budskab ind i de unges hoveder. Orla har også stået for konfirmand cykelløb, hvor der er blevet samlet penge ind til konfirmandture til Polen, hvor Orla, med nogle frivillige, med stor succes i alle årene har stået for disse ture.

Orla har i alle årene været en aktiv modstander af fri abort og kæmpet for retten til liv, og det er ud fra, at barnet fra undfangelsen er et menneske, der har brug for beskyttelse. Og i 1993 var Orla medstifter af foreningen ”Retten til liv” Og sammen med denne forening blev der i 90-erne lavet mange aktioner som gav genlyd i hele landet, og Orla oplevede til tider nærmest en hetz-stemning imod sin person og ”Retten til liv”, ligesom familien følte presset. Også lokalt var der modstand og en del forældre fik deres børn konfirmeret i nabo-kirkerne. I dag er der blevet mere stille omkring abort-sagen, og de lokale børn bliver igen konfirmeret i Sdr. Felding Kirke.

Til spørgsmålet om hvordan Orla ser på kirkens rolle i dag 37 år sin start i embedet, svarer han at der er en meget positiv stemning og kirken med sin åbenhed står centralt på en positiv måde i lokalsamfundet. Kirken er også udover at lave konfirmand ture med til at arrangerer den årlige fastelavnsfest i hallen, som starter med godtjeneste hvor også den populære Kirkeklovn medvirker.

Har du et godt råd til den kommende præst?
Være sig selv og tage imod de ting der er på sølvfadet, så skal det nok køre.

Orla holder sin sidste prædiken i Sdr. Felding søndag 16. juni kl. 9.30. Efterfølgende er der gudstjeneste i Troldhede kirke kl. 11.00. Herefter inviterer begge menighedsråd alle sognets borgere til en afskedsreception i Troldhede Hallen. Tilmelding hertil er ikke nødvendig, og enhver er meget velkommen.

Orla og Ester er flyttet til Århus, hvor også et af deres børn, Mariane bor sammen med sin mand og børn.