Lidt mere om de nye fiskeplatformene langs åen i Sdr. Felding

Det er Herning Kommune der står for etableringen af fiskeplatformene, som muliggør at lystfiskere, der har de lovpligtige fiskekort, kan gå langs åen i midtbyen og fiske og samtidig komme uden om de træer der står langs åen.
Herning Kommune er med i Riverfisher projektet, der målrettet arbejder på at styrke åfiskeriet i Jylland og tiltrække flere lystfiskere til åerne.
Riverfisher arbejder for, at det unikke fiskeri i åerne, og det flotte arbejde, der er gjort for ….

åerne fra de frivillige og kommunernes side, skal synliggøres og fortælles endnu mere.
De flotte resultater, der er skabt, betyder nu, at åerne er blevet en vækstmotor for at skabe attraktive landdistrikter og liv i de små samfund og byer langs åerne.
Riverfisher har potentiale til at skaffe flere medlemmer til lystfiskerforeningerne, større omsætning hos købmanden, flere overnattende lystfiskere og meget andet. Riverfisher kommer alle til gode.
Projektet er startet i 2016 på initiativ fra Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner med udgangspunkt i Skjern Å og Karup Å. I 2017 har Viborg Kommune sluttet sig til projektet. Visionen er, at flere kommuner vil tilslutte sig, ligesom flere af de jyske lakse- og havørredåer vil gå med i Riverfisher. På den måde kan vi stå sammen om at styrke Jylland som en meget attraktiv lystfiskerdestination.

Det er planen at lave et arrangement i slutningen at august, hvor platformene bliver officielt indviet og hvor der måske vil arrangeret oplæring i fluekast fiskeri udtaler Mathias Utoft fra Herning Kommune.