Guldkonfirmander Sdr. Felding 2016


Forrest fra venstre:
Anny Kristensen (Hansen), Dorthe Nielsen (Kristensen), Inga Pedersen, Elisabeth Sørensen (Pedersen), Gerda Nielsen (Pedersen), Grethe Trane (Kjær), Inge Marie Christiansen (Søndergaard), Arne Johansen, Marianne Nielsen (Find), Knud Erik Jensen, Keld Graversgård (Knudsen)
Anden række fra venstre:
Jens Kristian Jensen, Jens Peter Jessen, Poul Erik Mikkelsen, Gunner Nielsen, Poul Erik Pedersen, Niels Peter Østergård, Arne Majbom Jensen, Lilly Simmelsgård (Bøjgård), Hans Peter Kjær, Niels Chr. Hansen
Tredje række fra venstre:
Peter Jessen, Knud Erik Pedersen, Frits Bork Kristensen, Kaj Jepsen, Evelyn Nissen (Jørgensen), Eilif Møller Nielsen, Frode Neergaard (Jensen), Birthe Lundsgaard (Frederiksen), Ivan Andersen, Kaj Ørbæk
Øverst fra venstre
Svend E. Pedersen, Steen Brink, Villy Birkebæk, Knud Erik Holm, Hugo Ottesen, Astrid Sangild (Bøndergaard), Niels Holtum Birkebæk, Bodil Johannesen (Jørgensen), Paula Madsen (Nielsen)