Vore huse står i flammer – lad os reagere, som om de gjorde

Indsendt af Jørgen Møller
Dette er budskaber fra en verdensomspændende organisation bestående af 350 frivillige fra mange forskellige lande.
Gruppen er blevet dannet på baggrund af en FN-uge den 20. – 27. September 2019. I den uge indkalder FN´s generalsekretær António Guterres fra Portugal alverdens ledere til et topmøde i FN-bygningen i New York. Her vil generalsekretæren komme med kraftige udmeldinger ….

til landenes regeringer om, at der i øjeblikket handles, som om
klimakrisen foregår et helt andet sted i universet end på vores jordklode.
Dette er tænkningen hos ikke blot regeringen, men også hos mange af os almindelige mennesker – skønt der nu kommer flere
og flere rapporter om situationens alvor, og som på flere og flere områder langt overstiger det forskernes computersimuleringer til d.d. har fremvist.
Her nævnes nogle eksempler, der er fremkommet i senere rapporte. Således udtalte to danske
klimaforskere forleden i tv: Mange af de ting, der sker nu har vores simuleringsprogrammer vist
først skulle ske om 50 -100 år ude i fremtiden. Derpå viste de et lysende eksempel herpå:
Inden for de sidste to år med høje temperaturer er indlandsisen på Grønland smeltet så meget, at
tog man smeltevandet herfra og hældte ud over hele Danmark, ville vort land stå en 1/2 m under
vand. Nu fordeles det på verdenshavene, som er steget med 1 mm, men temp. vil accelerere og
dermed en hurtigere afsmeltning af alverdens is, ikke blot fra Grønland, men fra hele det
Antarktiske område og alverdens højere bjerge med voldsomme oversvømmelser til følge, og som
vi allerede ser bl.a. i Sydeuropa, men også i Norge.
I Australien, som sammen med det afrikanske kontinent rammes hårdest af voldsomme
temperaturstigninger – helt op til 50 gr. C – har et forskerhold gennem en årrække fulgt udviklingen
af klimaændringernes indflydelse på menneskekroppen og føden, vi indtager. Det er helt ny viden,
som bør få os til ikke blot at standse op, men nu og her handle. Deres rapport siger:
At forøgelsen af CO2 i atmosfæren forringer indholdet af de livsvigtige næringsstoffer i vores
fødevarer, der allerede nu får alvorlige konsekvenser for udvikling af vores krop, bl.a. en dårlige
udvikling af hjernen. Endvidere stresser de høje temperaturer kroppen så meget, at kroppen tager
skade. Sygdomme spredes meget hurtigere, eks.vis den dødsens farlige Q-feber. Disse scenarier
er ikke noget, der vil forekomme om nogle år. Nej, her og nu. Således er antallet af dødsfald
grundet hedebølger allerede steget og vil accelerere.
I den Antarktiske del af Canada har gen.snitstemp. for juli må. de seneste hundrede år været 5 gr.
C. I år har de i juli må. haft temp. helt op til 21 gr. C.
I Afrika og Sydøstasien fremkommer der nu så mange flygtninge p.gr.a. klimaet, at aldrig før har
der på vores jordklode været så mange flygtninge, og klimaflygtningenes antal, og som vil
fortsætte med at stige, er nu større end antallet af krigsflygtninge.
Der kunne nævnes mange flere skrækscenarier end disse, f.eks. konsekvenserne for livet i havet
og dyrelivet på jordkloden. Således er 1 mio af vores dyrearter truet med udslettelse.
Vil opfordres til aktion for vore børn og børnebørns fremtid
Den ovennævnte 350-mandsgruppe, siger, at FN´s generalsekretær kan alene ikke flytte ret meget
med på alverdens regeringer. De flytter sig kun, hvis de mærker et stort og stærkt pres fra
alverdens befolkninger.
Derfor opfordres hele klodens menneskehed til at træde ud af ‘vores brændende huse’ i uge 38
– træde ud på gaden sammen med alle ansatte på alverdens kontorer, fabrikshaller, skoler og
uddannelsesinstitutioner.
Kræve at vore regeringer handler med meget større iver end nu.
Vores viden om de alvorlige følger af klimaproblemer er nu så omfattende, at det bør være
utænkeligt, at vi fortsætter med at sidde denne viden overhørig – og især mange af os i den ældre
generation derfor fortsætter med at sidde med korslagte arme og tænke, det berører ikke os. Til
dels rigtigt, idet mange af os vil ikke være i live, når de kaotiske tilstande for alvor sætter ind som
følge af vores tavshed.
Der er forskere, der mener, at tiden for gavnlig handling er overskredet. Lyt ikke til det. Aktioner!

Ring eller skriv til Jørgen Møller, hvis du/I ønsker at være med i en indsats for klimaet.
Tlf.: +45 40572713  E-mail: jormol@fibermail.dk
………………………………………..