Stor interesse for Nationalpark på møde i Dagmar Bio

Anne Mette Rasmussen

Tirsdag aften havde “Nationalpark Skjern Å-Udvalget” inviteret til møde, hvor interesserede kunne få en orientering om arbejdet med den, måske kommende Nationalpark Skjern Å. Omkring 85 var mødt op til måødet.
Her bød Anne Mette Rasmussen, som er Herning Kommunes repræsentant i udvalget, velkommen. Efterfølgende fortalte Tove Urup Madsen, fra Landudviklerne om at det helle bygger på frivillighed for de lodsejere som ligger der ligger i det tiltænkte areal at hun sammen med konsulentfirmaet Orbicon vil besøge foreløbigt 200 lodsejere med arealer i de centrale områder ….

af den kommende Nationalpark. Søren Frederiksen, som er udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortalte også om frivillighed, men også om muligheden for for en jordfordeling, hvor der fra staten er afsat 150 mio. kr. til omfordeling af jordloder.
Poul Pedersen fortalte om hvordan han mener at en Nationalpark kan give et løft for de mindre bysamfund, med flere arbejdspladser og mere turisme.  Niels Peter Jensen fra Tarm fortalte om hvordan men i Nationalparken Mols Bjerge vil indrage byer og virksomheder i Nationalparken udvikling.
Efter kaffen kunne kan gå rundt til forskellige dialog-stationer og få mere information og komme med indspark til debatten for og imod en Nationalpark. Her kunne der høres enkelte kritiske stemmer, som bl.a.  var bange for hvad en en øget turisme kunne medfører af mere affald på landmændenes jorden.