En meget besøgt golfklub

Åskov Golfklub har nu eksisteret i 27 år, og er med i gennemsnit 70 – 80 besøgende spillere hver dag året rundt, en populær golfklub. Og det er både lokale spillere og mange gæstespillere udefra.
Arealet er på 40 ha. lejet jord, med en 18 hullers bane, og da den ligger på sandjord er det muligt at benytte banen året rundt. Der er pt. 560 medlemmer, hvilket er en lille nedgang fra de omkring 600 der var sidste år, og derfor arbejdes der hårdt på at synliggøre og ….

trække flere nye medlemmer til golfklubben. Lige nu er der et godt tilbud til nye medlemmer: Køb årskontingent for 2020 nu, og få de sidste 3 mdr. af 2019 med gratis.
Der er 7 faste ugedage-turneringer i sæsonen, som medlemmerne kan deltage i og derudover er der 10 sponsorede turneringer i sæsonen, hvor bl.a. Dagli`Brugsen og Omme Lift er sponsorer.
Golfklubben har to fuldtidsansatte til at passe banen. Der ansat træner og der er deltidsansat rengøringshjælp. Dertil kommer 100-150 frivillige der løser mange praktiske opgaver.
Golfklubben har to fuldtidsansatte til at passe banen, der ansat en træner og der er deltidsansat rengøringshjælp. Dertil kommer 100-150 frivillige der løser mange praktiske opgaver.
Golfklubben har et stort flot klubhus, hvor det er muligt at sætte sig ind og købe en kop kaffe eller øl og sodavand mm. Så hvis man har lyst er det muligt at kigge forbi og se om golf måske er noget der kan friste, når vi nu har en stor og flot golfklub lige uden for Sdr. Felding. Åskov Goldklub