Røde Kors Landsindsamling gav 37.201 Kr. i Gl. Aaskov

 
Anders og Sara Rahbek og Hanna Johansen               Tina Poder, formand for Røde Kors i Åskov

Søndag d. 6. oktober blev en rigtig fin indsamlingsdag for den lokale Røde Kors afdeling.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da de 81 frivillige mødte op på indsamlingsstederne i henholdsvis Kibæk, Sdr. Felding/Stakroge og Skarrild/Karstoft. Så det var let at starte dagen med højt humør og viljen til at gøre en forskel. Da dagen var slut, kunne alle berette om stor interesse og velvillighed, hvilket også tydeligt kunne ses i indsamlingsresultatet. Med en gennemsnitlig husstands donation på …..

12,53 kr. ligger Åskov afdelingen således blandt de afdelinger med den højeste donation pr husstand på landsplan. Det vil vi gerne sig en stor og hjertelig tak for, det betyder så meget for rigtig mange mennesker både nationalt og internationalt. Donationerne på de tre indsamlingssteder fordelte sig således: Kibæk kr. 18.480,50,
Sdr. Felding/Stakroge kr. 9.284,00 og Skarrild/Karstoft kr. 3.577,50 samt et mobilepay beløb på kr. 5.859,00. Alt i alt en forøgelse fra sidste år på kr. 3.897,00.
I Sdr. Felding/Stakroge viste samarbejdet med skolen sig at bære frugt. Ud over en trofast flok af lokale indsamlere var der i år en del skoleelever/efterskoleelever rundt på ruterne. De gik til opgaven med stor interesse og begejstring og var efterfølgende selv med til at tælle deres resultat. Et tiltag som helt sikkert gentages næste år.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle der donerede, og tusind tak til alle de frivillige indsamlere, I gør en forskel på så mange måder.