Lidt historie om Søgården for mere en 75 år siden

Billede af det gl. Søgård, nok engang i 1960-erne, lå ca. 200 m syd for det nuværende Søgård

I 2002 kom der et par herrer, far og søn, forbi Søgård Andelsbrug, og det viste sig at faderen Eigil Ungstrup var født og opvokset på Søgård. Eigil´s mor og far og Marie og Jens Ungstup ejede Søgård i perioden 1924 til 1944, hvor de måtte afstå gården, som en forsinket følge af landbrugskrisen trediverne og pga. diverse familiemæssige problemer med en onkels sønner.
Efterfølgende sendte Eigil nogle kort billeder og beskrivelser om livet på Søgård dengang.
I bogen “Danske landmænd og deres indsats fra 1943 kan man læse at der i 1924 var ….

opdyrket 4 tdr land, mod 67 tdr. land i 1943. Besætningen var i 1924 på 1 ko, 2 ungkvæg og i 1942-43 var besætningen 3 heste, 13 køer, 8 ungkvæg, 40 svin og 18 får. Jens Ungstrup var på Borris Landbrugskole i 1911-12, og havde også været et halvt år på en gård i Skotland. Ungstrup var i 1943 kasserer i transformatorstationen og formand for kornudvalget.