Etablering af en juniorklub for alle 4.- 6. kl. børn i Sdr. Felding

Nyhedsbrev – november 2019 fra Dorte West
Så er det blevet tid til endnu et lille nyhedsbrev fra mig.
Jeg vil starte med en rigtig god lokal nyhed, som Børne- og Familieudvalget besluttede på sit seneste udvalgsmøde. Fra 1. januar 2020 etableres der en juniorklub for alle 4.- 6. kl. børn i Sønder Felding. Juniorklubben vil blive drevet af UngHerning, og der vil være én ugentlig åbningsaften. UngHerning vurderer, at der er behov for et sådan tilbud i Sdr. Felding, og de forventer, at der vil komme ca. 20-25 børn til hver åbningsaften. Jeg er overbevist om, at en Juniorklub vil være med til at styrke det gode fællesskab blandt vores børn og unge i byen. Jeg håber, at tilbuddet vil blive positivt modtaget, og at der vil være ….

god opbakning til at benytte den kommende Juniorklub.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har desuden på deres seneste møde besluttet at give et bidrag til julebelysning i Herning midtby og i vores 5 centerbyer – herunder Sønder Felding. Bidraget vil være med til støtte op om handelslivet og der gives et årligt bidrag på 350.000 kr. til Herning og 15.000 kr. til hver af de fem centerbyer. En god beslutning i en mørk tid.
Jeg vil kommentere nogle af de sager, der var på dagsorden til det seneste byrådsmøde:
En af de første sager på dagsorden omhandler kommunens budgetopfølgning opgjort pr. 31. August 2019. Ud fra denne regnskabsopfølgninger tyder alt på, at vi samlet set kommer til at have et merforbrug i 2019 på 5,5 mio. kr. Det lyder umiddelbart af mange penge, men ud af et samlet budget på godt 5 mia. kr., så må man sige, at det er tæt på at være i balance. Bag dette tal gemmer der sig dog områder, hvor der har været både merforbrug og mindreforbrug. Vi har et styringsprincip i Herning Kommune, der giver mulighed for at de enkelte serviceområder kan overføre både gæld og tilgodehavender til næste budgetår. Samlet set siger budgetloven for alle kommuner dog, at vi ikke må overstige vores budget for det enkelte år, da vi ellers kan risikere at blive sanktioneret i bloktilskuddet i de kommende år.
Et andet punkt på dagsorden handlede om udsalg af byggegrunde i vores landsbyer. Kommunen har pt. 133 ledige grunde, hvoraf de 70 grunde nu vil blive udbudt til salg uden mindstepris. Samtidig vil det være muligt at købe to byggegrunde og slå dem sammen til en storparcel. Det er en beslutning, der er en del af vores budgetforlig, hvor der er et samlet ønske om at sætte gang i salget af byggegrunde i landsbyerne. Et øget salg kan forhåbentlig sætte gang i øget bosætning og aktivitet i vores landsbyer. Nogle af de 70 grunde har stået til salg i mere end 10 år. Vi har tidligere haft gode erfaringer med en sådan udsalgsrunde.
Så var der et punkt der vedrørte Campingpladsen i Sunds, der er den eneste tilbage i Herning Kommune. Pladsen vurderes at være for lille til at kunne give en rentabel drift. Særligt hvis den skal være bemandet. Der sendes nu et forslag i høring om, at en del af campingpladsen, der ligger længst væk fra søen kan blive udstykket til boliger. En anden del af pladsen vil kunne anvendes til en selvbetjent campingplads med tilknytning til restaurant Søgården. Ligeledes vil det være muligt at opstille campinghytter på en del af arealet. Dette forslag vil nu blive sendt i Høring inden byrådet træffer den endelige afgørelse.
Et af de lukkede punkter på byrådets dagsorden handlede om Talentskolen. Ved sidste års budgetforlig blev det besluttet at bygge en ny talentskole i tilknytning til Sportscenter Holing. Vi har ca. 200 talentelever i dag, som holder til på Skolen på Sønderager. Af de 200 elever kommer ca. 50 elever fra andre kommuner. De 50 elever er med til at gøre skolen mere fagligt og økonomisk bæredygtigt. Vores egne elever kommer fra hele Herning Kommune og har talenter indenfor idræt, sang, musik og drama. Talentskolen drives i dag, som en afdeling af Brændgårdsskolen. Byggeriet af den nye Talentskole har været i offentlig licitation, og der har været 3 entreprenører, der er kommet med deres bud på, hvordan en sådan skole kunne se ud. Jeg har været en del af bedømmelsesudvalget, og er rigtig godt tilfreds med, at KPC endte med at vinde projektet. I samarbejde med Årstidernes Arkitekter er de kommet med et super godt forslag til, hvordan en ny Talentskole skal se ud. To politiske udvalg med ”andel i projektet” nemlig Kultur- og Fritid, og Børne- og Familieudvalget besluttede på et fællesmøde, at anbefale projektet fra KPC Herning A/S til økonomi og Erhvervsudvalget. Samtidig anbefalede de to udvalg i enighed, at der skulle findes ekstra midler til at finansiere de optioner, der ikke var råd til i det først afsatte byggebudget. I optionerne lå der fx forslag om ekstra halkapacitet, et eksperimentarium (fleksibelt faglokale) og et større ankomstareal, der samtidig kan benyttes til samling og fællesareal for eleverne. Ved vores seneste skolebyggerier har vi oplevet den synergieffekt der er ved at bygge skole, hal og fritidsarealer sammen. Økonomi- og Erhvervsudvalget valgte at godkende alle optioner og finansiere den sidste del af byggeriet af midler fra vores udviklingsfond. Samlet set bliver det en topmoderne folkeskole med adgang til rigtig gode idrætsfaciliteter. Jeg glæder mig til at følge udviklingen.
Søndag d. 1. december er der julemesse i Det legende hus. Venstre har igen i år en stand, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og få en snak. Samtidig er der også mulighed for at høre lidt om nogle nye spændende arrangementer, som både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores lokale Venstreforening godt kunne bruge nogle flere medlemmer. Det har jeg gjort opmærksom på før, og hermed en opfordring igen.
Det var alt for denne gang. Husk I altid er velkomne til at kontakte mig med stort og småt.
Venlig hilsen
Dorte West
Mobil: 40259666
Mail: byrdw@herning.dk